"สมุทรสาคร"สั่งสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน ฝ่าฝืนปรับ 2 หมื่น

วันที่ 01 เม.ย. 2563 เวลา 21:06 น.
"สมุทรสาคร"สั่งสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน ฝ่าฝืนปรับ 2 หมื่น
จังหวัดแรกของประเทศ! ผู้ว่าฯสมุทรสาครสั่งใช้มาตรการเข้ม ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน ฝ่าฝืนจับปรับ 20,000 บาท เริ่มบังคับใช้ 3 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 63 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดสมุทรสาครยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยพบทั้งผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้ที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศบังคับใช้เกี่ยวกับมาตรการสวมหน้ากากอนามัยแบบผ้า ก่อนออกจากบ้านทุกคนทุกครั้ง รวมถึงขณะที่อยู่ในยานพาหนะต่างๆ ด้วย ซึ่งหากใครไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกจับปรับไม่เกิน 20,000 บาท โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 63

ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ทุกคนนั้น ได้เฝ้าระวังตนเองและคนรอบข้างไม่ให้เชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายหรือแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่น โดยน่าจะเป็นจังหวัดแรกๆ ของประเทศ ที่ออกมาตรการบังคับให้ประชาชนใช้หน้ากากอนามัย (แบบผ้า) 100% ก่อนออกจากบ้าน

นอกจากนี้ยังจะได้ออกประกาศอื่นๆ อีก อาทิ การปิดสถานที่ให้บริการ (เพิ่มเติม) เช่น สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มเชื้อเพลิง) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. เป็นต้น

ส่วนสถานที่สำคัญทางศาสนาก็ให้งดจัดกิจกรรมหรืองานประเพณี พิธีกรรมต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก แต่ในส่วนกรณีของงานพิธีกรรมที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นงานศพ หรืองานบวชนั้น ก็ยังสามารถจัดได้ภายใต้มาตรการที่กำหนดและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมถึงไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร

นายวีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับประกาศที่จะออกมาเพิ่มเติมนั้น จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เม.ย. 63 ส่วนประกาศเดิมที่เคยกำหนดไว้ว่ามีผลถึงวันที่ 12 เม.ย.นั้น ก็จะขยายออกไปสิ้นสุดถึงวันที่ 30 เม.ย. เช่นเดียวกัน

ขณะที่เรื่องมาตรการอย่างเช่น ให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างหยุด หรือการงดจำหน่ายสุรานั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ยังไม่มีมติเห็นชอบให้ออกมาบังคับใช้ ทั้งนี้จึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครปฏิบัติตามประกาศที่บังคับใช้อยู่แล้วอย่างเคร่งครัด เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาครให้หมดสิ้นไป

ด้าน นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เปิดเผย ข้อมุลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 เมษายน 2563 มีจำนวนเพิ่ม 2 ราย จากเดิม 12 ราย รวมเป็น 14 ราย ส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร 1 ราย รักษาหายแล้ว 3 ราย ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร 10 ราย โดยทุกรายไม่มีอาการรุนแรง

บทความแนะนำ