"ณัฏฐพล"สั่งขยายเรียนออนไลน์-ในห้องเรียนรับมือโควิด

วันที่ 01 ก.พ. 2564 เวลา 17:25 น.
"ณัฏฐพล"สั่งขยายเรียนออนไลน์-ในห้องเรียนรับมือโควิด
รมว.ศึกษาธิการ มั่นใจเปิดเรียนวันแรกคุมโควิดอยู่ จ่อขยายเรียนไฮบริด พร้อมปรับหลักสูตรสนับสนุนความสามารถเฉพาะด้านของเด็ก

วันที่ 1 ก.พ. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในวันเปิดเรียนวันแรก ว่า มั่นใจว่าทุกโรงเรียนมีความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น อีกทั้งทุกโรงเรียนยังให้ความสำคัญต่อความเข้มงวด ในเรื่องการใส่หน้ากาก การล้างมือ การตรวจอุณหภูมิ และการเว้นระยะห่าง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่ทุกๆ คน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ต้องมีความเข้าใจ เพราะวันนี้เรายังอยู่ในช่วงที่กำลังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้จะเปิดเรียนแล้วก็ตามอีกทั้งมีการควบคุมจำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คนต่อห้องเท่านั้น ซึ่งทำให้ผู้บริหารจัดการไปได้อย่างเรียบร้อย ส่วนนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่มั่นใจและประสงค์จะไปโรงเรียน ทางโรงเรียนก็จะส่งแบบฝึกหัดให้นักเรียนที่บ้านได้ โดยยอมรับว่าเป็นภาระหนักสำหรับครู แต่ก็ต้องขับเคลื่อนนโยบายนี้ไปให้ได้ในช่วงวิกฤตเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่วนเสียงสะท้อนจากเรียนออนไลน์แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ บางส่วนบอกว่าการเรียนออนไลน์ทำให้เขามีความรู้มากขึ้น ขณะที่อีกส่วนหนึ่งต้องการกลับมาเรียนที่โรงเรียนเนื่องจากได้ความรู้มากกว่า

อย่างไรก็ตาม การเรียนผ่านออนไลน์นั้น จำเป็นต้องขยายไปให้ทั่วทั้งประเทศ เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ทั้งด้านวิชาการและทักษะด้านต่างๆ เราสามารถเรียนรู้ผ่านออนไลน์เพิ่มเติมและเป็นส่วนเสริมได้ ขณะเดียวกันการเรียนการสอนในโรงเรียนก็ยังคงต้องใช้เป็นตัวหลัก โดยมีคุณครูเป็นสื่อกลาง เพื่อสร้างสังคมในโรงเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

นายณักฐพล กล่าวว่าจะมีการปรับหลักสูตรการสอนสนับสนุนความสามารถที่เฉพาะทางของเด็ก เนื่องจากหลักสูตรปัจจุบันคอบความสามารถของเด็กไทย ประเด็นนี้ตนเข้าใจ แต่เมื่อเด็กเข้ามาถึงมัธยมต้นและมัธยมปลายแล้ว ความต้องการก็มีความแตกต่างกันไป ทั้งความสามารถ ทักษะ รวมถึงอนาคตของเด็กก็จะแตกต่างกันไป ผมมั่นใจว่า แม้เราสร้างความยืดหยุ่นด้านการศึกษา เราไม่ได้เสียคุณภาพทางการศึกษาแน่นอน แต่จะได้คุณภาพทางการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น เพราะเด็กจะได้รับการสนับสนุนเฉพาะทางตามทักษะความสนใจ และความสามารถของเขา อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องผลักดัน ให้เกิดทันหลักสูตร ปี 2565 ซึ่งจะได้เห็นในเร็วๆ แต่สุดท้ายต้องมีความยืดหยุ่นของการศึกษา