ชมรมช่างภาพการเมืองมอบทุนการศึกษาแบบใหม่“ส่งทุนถึงบ้านโอนถึงบัญชี”

วันที่ 01 เม.ย. 2563 เวลา 16:50 น.
ชมรมช่างภาพการเมืองมอบทุนการศึกษาแบบใหม่“ส่งทุนถึงบ้านโอนถึงบัญชี”
ชมรมช่างภาพการเมืองจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในรูปแบบใหม่ “ส่งทุนถึงบ้านโอนถึงบัญชี” สนองนโยบายรัฐบาลตัดตอนการระบาดของเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร – ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง ครั้ง 11 จัดโดย นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชมรมช่างภาพการเมืองจัดขึ้นในทุก ๆ ปีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และอื่น ๆ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 แล้ว และตนเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง

ทั้งนี้ ด้วยเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยการศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในทุกปี และในฐานะที่ตนเคยเป็นนักหนังสือพิมพ์เก่า จึงเห็นถึงความสำคัญของผู้ร่วมวิชาชีพสื่อมวลชน และยินดีที่ชมรมช่างภาพการเมือง นึกถึงบรรดาช่างภาพอาวุโส และช่างภาพที่ประสบปัญหาการว่างงาน ด้วยการมอบเงินทุนในการดำรงชีพ ในทุก ๆ ปี

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ปัจจุบันยังไม่คลี่คลายและยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ด้าน นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาบุตร - ธิดา ของสมาชิกฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระก่อนเปิดภาคเรียน แต่เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์การสโควิด-19 ทางชมรมฯ จึงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเข้มข้น เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อ แต่ด้วยความจำเป็นด้านทุนทรัพย์ของสมาชิกที่ยังคงมีอยู่ ดังนั้น คณะกรรมการชมรมฯ จึงมีมติให้มีการมอบทุนการศึกษา ในรูปแบบของการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกโดยตรง

สำหรับ ในปีนี้ได้มีสมาชิกยื่นขอรับทุน จำนวน 80 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท แบ่งเป็นระดับ ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทุนสำหรับเด็กนักเรียนผู้มีความบกพร่อง ทางสายตา จำนวน 5 ทุน ทุนช่างภาพที่ประสบปัญหาการว่างงาน จำนวน 1 ทุน และทุนช่างภาพอาวุโส จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ทางชมรมฯ ขอขอบพระคุณ นายอลงกรณ์ พลบุตร และกลุ่มเพื่อนอลงกรณ์ ที่ได้สนับสนุนเงินทุนการศึกษาครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท และผู้มีจิตศรัทธานำโดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นายเฉลิม อยู่วิทยา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย นายวิชัย ปิยวรรณวงศ์ พร้อมด้วยผู้มีอุปการคุณที่ได้สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 11