สอวช.เร่งประดิษฐ์ Face shield 200 ชิ้นส่งรพ.ชายแดนใต้สู้โควิด 19

วันที่ 01 เม.ย. 2563 เวลา 11:38 น.
สอวช.เร่งประดิษฐ์ Face shield 200 ชิ้นส่งรพ.ชายแดนใต้สู้โควิด 19
สอวช.ระดมกำลังประดิษฐ์ Face shield 200 ชิ้น นำส่งโรงพยาบาลที่ขาดแคลนจังหวัดชายแดนใต้สู้ไวรัสโควิด 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ที่ปัจจุบันแพร่กระจายไปทั่วโลก และยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยในประเทศไทยเอง มีการติดตามเฝ้าระวัง และออกมาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อหยุดยั้งเชื้อดังกล่าวกันอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ระดมกำลังแรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์ จัดหาเวชภัณฑ์ และของใช้จำเป็นของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นเสมือนด่านหน้าปะทะเชื้อ ดูแลรักษาผู้ป่วยจากไวรัสร้าย

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จึงได้ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ และร่วมกันประดิษฐ์ Face shield จำนวน 200 ชิ้น เพื่อมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยในเบื้องต้นนำส่งให้กับ โรงพยาบาลปัตตานี จ. และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส เป็นที่เรียบร้อย

#เราจะสู้ไปด้วยกัน #สอวชfightcovid19