โมเดลฟื้นเร็วแบบยุโรป ไม่แจกเงินแต่ทุกคนรอด

วันที่ 14 มิ.ย. 2563 เวลา 12:22 น.
Deep Talk : ท่ามกลางธุรกิจชะงักงันทั่วโลก แต่รัฐบาลยุโรปมีอาวุธเด็ดช่วยแก้ปัญหาการลอยแพพนักงานช่วงวิกฤตโควิด-19 ช่วยธุรกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

Deep Talk : ท่ามกลางธุรกิจชะงักงันทั่วโลก แต่รัฐบาลยุโรปมีอาวุธเด็ดช่วยแก้ปัญหาการลอยแพพนักงานช่วงวิกฤตโควิด-19 ช่วยธุรกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

ติดตาม PostToday Podcast ได้ที่ https://soundcloud.com/posttoday 

PostToday · โมเดลฟื้นเร็วแบบยุโรป ไม่แจกเงินแต่ทุกคนรอด