พระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 11:53 น.
พระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงประกาศการขึ้นครองราชย์เป็นพระจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ที่ 126 อย่างเป็นทางการ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ สมมเด็จพระจักรดินีมาซาโกะ ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ ณ ท้องพระโรงมัตสึโนมะ ในพระราชวังหลวงกรุงโตเกียว

การนี้เจ้าชายเจ้าชายอากิชิโนะ รัชทายาทลำดับที่ 1 และเจ้าหญิงคิโกะ พระชายา รวมถึงสมาชิกพระบรมวงศ์โดยเสด็จด้วย

 

 

สมเด็จพระจักพรรดิทรงฉลองพระองค์เป็นกิโมโนชั้นสูง ‘โซคุไต’ (Sokutai) ตามราชสำนักญี่ปุ่นโบราณ เสด็จประทับยังบุษบกทากามิคุระ ขณะที่สมเด็จพระจักรพรรดินี ทรงฉลองพระองค์ชุดกิโมโน ‘จูนิฮิโตะ’ (Junihitoe) เสด็จประทับที่บุษบก ‘มิโจได’ 

"หลังจากความสำเร็จอย่างยิ่งของพระจักรพรรดิองค์ก่อน ในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของพระราชวงศ์ บัดนี้ข้าพเจ้าขอประกาศการครองราชย์ต่อทั้งในและต่างประเทศ

"ข้าพเจ้าใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งว่าตลอดระยะเวลา 30 ปีในการครองราชย์ของพระจักรพรรดิใหญ่ ทรงดำรงพระองค์เพื่อประชาชนและสันติภาพ ตลอดจนทรงแบ่งปันความสุขแลความทุกข์ร่วมกับประชาชน"

"ข้าพขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและปฏิบัติตามความรับผิดชอบของข้าพเจ้าในฐานะสัญลักษณ์แห่งรัฐ ความสามัคคีของประชาชนชาวญี่ปุ่น และขอพรให้ประชาชนทั่วโลกพบแด่สันติสุข"

"ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเรา ตลอดประชาชนของเราจะประสบความสำเร็จอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดมิตรภาพและสันติภาพระหว่างประชาคมนานาชาติและความรุ่งเรืองของมนุษยชาติ"

จากนั้นนายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะ ได้กล่าวถวายพระพร จากนั้นนำกล่าวคำว่า "บันไซ" 3 ครั้ง