กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จประทับร.พ.พระมงกุฎฯ รักษาพระอาการปวดพระมัชฌิมาขวา

วันที่ 28 มี.ค. 2563 เวลา 15:35 น.
กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จประทับร.พ.พระมงกุฎฯ รักษาพระอาการปวดพระมัชฌิมาขวา
สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ประทับ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ คณะแพทย์ถวายการรักษาพระอาการปวดพระพระมัชฌิมาขวา

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ฯ ประทับ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทรงมีพระอาการปวดพระมัชมาขวา

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เนื่องจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอาการปวดที่พระมัชฌิมาขวา (นิ้วกลางมือขวา) ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอนุรักษ์(กายภาพบำบัด) ขณะนี้ข้อนิ้วพระหัตถ์ของพระมัชฌิมาขวาเริ่มงอ

ซึ่งคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้ถวายความเห็นว่า ควรรับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบผู้ปวยนอก ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมจะผ่าตัดในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง