พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์-เหรียญรัตนาภรณ์ ทหารและตำรวจ 4 นาย

  • วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 16:46 น.

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์-เหรียญรัตนาภรณ์ ทหารและตำรวจ 4 นาย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ข้าราชการทหารและตำรวจ 4 นาย

ฃเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ข้าราชการทหารและตำรวจ 4 นาย โดยมีเนื้อหาดังนี้

ข่าวอื่นๆ