พระราชโองการโปรดเกล้าฯริบเครื่องราชฯทักษิณ

วันที่ 30 มี.ค. 2562 เวลา 17:59 น.
พระราชโองการโปรดเกล้าฯริบเครื่องราชฯทักษิณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯริบเครื่องราชฯทักษิณถูกศาลพิพากษาจำคุกหนีคดีไปนอกราชอาณาจักรเป็นพฤติการณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/008/T_0001.PDF