สันป่าตองไอเดียเจ๋ง! “ใบไม้แลกไข่”ลดเผาขยะ

วันที่ 27 ม.ค. 2565 เวลา 15:59 น.
สันป่าตองไอเดียเจ๋ง! “ใบไม้แลกไข่”ลดเผาขยะ
เชียงใหม่-"บ้านกิ่วแลหลวง" สันป่าตองไอเดียเจ๋ง! “ใบไม้แลกไข่”ลดเผาในหมู่บ้าน นำไปทำปุ๋ยหมักแก้หมอกควันไฟ

ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ น.ส.วรางคนา พยอมยงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ เทศมนตรีตำบลยุหว่า ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ บ้านกิ่วแลหลวง จัดกิจกรรม “ใบไม้แลกไข่” เพื่อลดการเผาใบไม้เศษวัชพืชในที่โล่งในเขตหมู่บ้านชุมชน ใบไม้ 1 กระสอบ (กระสอบปุ๋ย)ประชาชนในหมู่บ้านสามารถนำมาแลกไข่ไก่ได้ 2 ฟอง ซึ่งมีชาวบ้านจำนวนมากให้ความสนใจนำใบไม้ใส่กระสอบมาแลกไข่ในยุคสินค้าแพง

นางสกุลลักษณ์ ไหวทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านกิ่วแลหลวง กล่าวว่า โครงการ “ใบไม้แลกไข่” เกิดจากแรงจูงใจในช่วงนี้ที่มีการรณรงค์ห้ามเผาในที่โล่งตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน ในพื้นที่พบว่า ตามถนนมีเศษใบไม้หล่นเกลื่อนไปทั่ว จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามเผาและรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ทั้งใบไม้แห้ง เศษอาหาร เศษวัสดุต่างๆ และขยะอันตราย โดยขอความร่วมมือให้ช่วยกันคัดแยกเดือนละ 2-3 ครั้งโดยมีแนวคิดว่า ใบไม้แห้ง ที่แยกออกมา ชาวบ้านก็มาขอนำไปเผา คณะกรรมการหมู่บ้านรวมทั้งฝ่ายปกครองท้องที่ อยากให้การรณรงค์ที่จะไม่สร้างมลพิษในอากาศมีประสิทธิภาพชาวบ้านมีส่วนร่วม ประจวบกับท้องถิ่นเทศบาลตำบลยุหว่า จัดโครงการสาธิตการทำปุ๋ยหมัก จึงให้ประชาชนที่รวบรวมใบไม้ไว้นำใส่กระสอบ (ถุงปุ๋ย) นำมาแลกไข่ไก่ โดยได้ 2 ฟองต่อกระสอบไม่ได้จำกัดว่าแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนจะแลกได้มากน้อยเท่าไร แล้วแต่ใครมีมากหรือน้อย ซึ่งโครงการนี้ก็จะทำต่อเนื่องต่อไป

ด้าน นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า กล่าวว่า เทศบาลฯ ได้มีให้การสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้โดยจัดโครงการสาธิตการทำปุ๋ยหมักเข้ามาเป็นโครงการหนุนเสริม ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลยุหว่า มีการรณรงค์ในการคัดแยกขยะในทุกหมู่บ้าน สำหรับบ้านกิ่วแลหลวงจะเป็นเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติ อาทิ กิ่งไม้ ใบไม้ ซึ่งผู้นำท้องที่ของหมู่บ้านได้รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นเก็บเศษใบไม้มาทำปุ๋ยหมัก โครงการนี้เทศบาลฯ ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัสดุอื่นที่จำเป็นในการทำปุ๋ยหมัก อาทิ ขี้วัว น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ สารอินทรีย์ ส่วนผสมทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น คาดหวังเพื่อช่วยลดการเผาในพื้นที่ สอดคล้องกับโครงการของเทศบาลฯ ในการคัดแยกขยะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักในการจะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันและยังบรรเทา ค่าครองชีพของประชาชนในภาวะนี้ไปด้วย ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆสามารถเอาไปปรับใช้ได้.