กาญจนบุรีโควิดวันเดียวติดเชื้อ30คน

วันที่ 24 มิ.ย. 2564 เวลา 20:27 น.
กาญจนบุรีโควิดวันเดียวติดเชื้อ30คน
กาญจนบุรี-กาญจน์น่าห่วงผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง วันเดียวพบผู้ป่วยรายใหม่ 30คน รวมยอดสะสม478 เสียชีวิตคงที่7ราย

เมื่อวันที่ 24มิ.ย.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 30 ราย ทำให้การระบาดของโรคตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.64 จนถึงปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 478 ราย เป็นชาย 200 ราย หญิง 278 ราย หายป่วย 3 ราย หายป่วยสะสม จำนวน 337 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล จำนวน 134 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 7 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ 30 ราย เป็นรายที่ 449-478 ดังนี้

รายที่ 449 เป็นหญิง อายุ 25 ปี ชาว ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19

รายที่ 450 เป็นหญิง อายุ 19 ปี ชาว ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ กลับจากพื้นที่เสี่ยง รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่ 451 เป็นหญิง อายุ 46 ปี ชาว ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ กลับจากพื้นที่เสี่ยง รักษาตัวที่ โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่ 452 เป็นหญิง อายุ 30 ปี ชาว ต.พังตรุ อ.พนมทวน ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง รักษาตัวที่ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน

รายที่ 453 เป็นหญิง อายุ 30 ปี ชาว ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 21 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 362 รักษาตัวที่ โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่ 454 เป็นหญิง อายุ 79 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 393 รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่ 455 เป็นหญิง อายุ 36 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 393 รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่ 456 เป็นชาย อายุ 10 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 393 รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่ 457 เป็นชาย อายุ 39 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 393 รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่ 458 เป็นหญิง อายุ 31 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 402 รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่ 459 เป็นหญิง อายุ 60 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบเชื้อวันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 402 รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่ 460 เป็นหญิง อายุ 56 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 393 รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองปรือ

รายที่ 461 เป็นหญิง อายุ 44 ปี ชาว ต.บ้านเก่า อ.เมือง ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 375 รักษาตัวที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

รายที่ 462 เป็นหญิง อายุ 63 ปี ชาว ต.บ้านเก่า อ.เมือง ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 375 รักษาตัวที่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

รายที่ 463 เป็นหญิง อายุ 14 ปี ชาว ต.บ้านเก่า อ.เมือง ตรวจพบเชื้อวันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 375 รักษาตัวที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

รายที่ 464 เป็นหญิง อายุ 8 ปี ชาว ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย จ.ปราจีนบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

รายที่ 465 เป็นหญิง อายุ 50 ปี ชาว ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วย จ.ปราจีนบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

รายที่ 466 เป็นหญิง อายุ 49 ปี ชาว ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วย จ.ปราจีนบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

รายที่ 467 เป็นชาย อายุ 44 ปี ชาว ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วย จ.ปราจีนบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

รายที่ 468 เป็นหญิง อายุ 36 ปี ชาว ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วย จ.ปราจีนบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

รายที่ 469 เป็นชาย อายุ 6 ปี ชาว ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 410 รักษาตัวที่ โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่ 470 เป็นหญิง อายุ 54 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 417 รักษาตัวที่โรงพยาบาลบ่อพลอย

รายที่ 471 เป็นชาย อายุ 14 ปี ชาว ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วย จ.ปราจีนบุรี รักษาตัวที่ โรงพยาบาลทองผาภูมิ

รายที่ 472 เป็นหญิง อายุ 56 ปี ชาว ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย จ.ปราจีนบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ

รายที่ 473 เป็นชาย อายุ 1 ปี ชาว ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อวันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย จ.ปราจีนบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ

รายที่ 474 เป็นหญิง อายุ 13 ปี ชาว ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ สัมผัสผู้ป่วย จ.ปราจีนบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ

รายที่ 475 เป็นหญิง อายุ 60 ปี ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 23 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สำหรับข้อมูลที่อยู่พร้อมแหล่งติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวน

รายที่ 476 เป็นชาย อายุ 32 ปี ชาว ต.หนองโรง อ.พนมทวน ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 22 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 362 รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

รายที่ 477 เป็นชาย อายุ 61 ปี ชาว ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 23 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวน รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

และรายที่ 478 เป็นชาย อายุ 25 ปี ชาว ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 23 มิ.ย.64 แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วย ชาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี รักษาตัวที่โรงพยาบาลมะการักษ์

สำหรับผู้ป่วยสะสม จำนวน 478 ราย มีภูมิลำเนาอยู่ใน 12 อำเภอ จาก 13 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ทองผาภูมิ 52 ราย อ.เมือง 99 ราย อ.ท่าม่วง 68 ราย อ.ไทรโยค 8 ราย อ.พนมทวน 37 ราย อ.ท่ามะกา 107 ราย อ.ด่านมะขามเตี้ย 3 ราย อ.ห้วยกระเจา 13 ราย อ.หนองปรือ 56 ราย อ.บ่อพลอย 17 ราย อ.เลาขวัญ 2 ราย อ.สังขละบุรี 5 ราย นอกจังหวัด 10 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 1 รายส่วนอำเภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ แม้แต่รายเดียว คือ อ.ศรีสวัสดิ์