เมืองพัทยาพร้อมควักเงินซื้อวัคซีนต้านโควิดหลังรัฐบาลไฟเขียว

วันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 15:45 น.
 เมืองพัทยาพร้อมควักเงินซื้อวัคซีนต้านโควิดหลังรัฐบาลไฟเขียว
ชลบุรี-เมืองพัทยาเตรียมจัดสรรงบ 80 กว่าล้านบาท ซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 กว่า 2.4 แสนโดสหลังรัฐไฟเขียว

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประ ธานการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อหาแนวทางเตรียมจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมน ตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ยืนยันในหลักการที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าสำหรับการจัดหาวัคซีนมาฉีดป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตเมืองพัทยา ขณะนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ยืนยันในหลักการที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นของตน เองได้ ซึ่งหลังจากที่ส่วนกลางมีไฟเขียวแล้ว จึงได้ให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักการคลังเมืองพัทยาชี้แจงเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และการตรวจสอบการจัดทำโครงการต่างๆที่จะมีการดำเนินการในปี 2564

ทั้งนี้เพื่อดูสถานะว่าเมืองพัทยาจะสามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจากการสรุปผลของการหารือแล้วเมืองพัทยาสามารถดำเนินการจัดซื้อวัคซีนได้ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาด้วยเมืองพัทยาเอง ในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย อย. เพื่อมาจัดฉีดให้กับประชาชนชาวเมืองพัทยา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ

นายสนธยา กล่าวต่อไปว่าปัจจุบันเมืองพัทยามีประชากรตามทะเบียนบ้านทั้งหมดประมาณ 120,000 คน ส่วนวัคซีนที่จะจัดหามาฉีดให้นั้นหากยามีราคาโดสละ 300 บาท ประชาชน 1 คนจะต้องฉีดวัคซีนจำนวน 2 โดส รวมวัคซีนที่จะต้องจัดซื้อประมาณ 240,000 โดส หรือประชาชน 1 คน จะตกค่าใช้จ่ายอยู่ที่หัวละ 600 บาท งบประมาณที่จะต้องนำมาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก็จะอยู่ที่ประมาณ 80 กว่าล้านบาท

ทั้งนี้จากการสำรวจสถานะทางการเงินการคลังของเมืองพัทยา ปัจจุบันสามารถที่จะดำเนินการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ได้แน่นอน