เมืองเพชรสั่งเข้ม!ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าออกป้องกันโควิดกระจาย

วันที่ 14 ม.ค. 2564 เวลา 19:31 น.
เมืองเพชรสั่งเข้ม!ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าออกป้องกันโควิดกระจาย
เพชรบุรี-เมืองเพชรสั่งเข้มห้ามแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้าออกพื้นที่ ทุกกรณี ขณะยอดผู้ป่วยโควิด19 รักษาหายแล้ว18ราย เหลือ11ราย รอผล157ราย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จากประกาศกระทรวงแรงงานขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือออกจากพื้นที่เสี่ยง จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว และมีการแพร่ระบาดหลายพื้นที่ ซึ่งเพชรบุรีมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ประกอบกับการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีของแรงงานต่างด้าวต่างพื้นที่ มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงประกาศห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรีทุกกรณี

นางวันเพ็ญกล่าวต่อไปว่า ต้องขอขอบคุณเครือข่ายสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์น้ำใจผู้บริจาคข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อกักตัวจากโควิด 19 โดยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว 18 ราย กำลังรักษา 11 ราย และยอดรวมการส่งตรวจบุคคลกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 10,831 ราย ไม่พบเชื้อ 10,645 รายและกำลังรอผล 157 ราย