ผู้ว่าฯกาญจน์ชวนประชาชนร่วมปกป้องสถาบัน พบกันที่ศาลหลักเมืองบ่ายสามโมง

วันที่ 22 ต.ค. 2563 เวลา 11:02 น.
ผู้ว่าฯกาญจน์ชวนประชาชนร่วมปกป้องสถาบัน พบกันที่ศาลหลักเมืองบ่ายสามโมง
กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯกาญจน์ปลุกประชาชนร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบัน พบกันที่ศาลหลักเมืองบ่ายสามโมง" รักษาบ้านไม้ที่ร่มเย็นเราอยู่มาช้านาน"

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.63 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้โพสต์ข้อความลงในเฟสบุ๊คส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่า Jirakiat Bhumisawasdi ระบุว่าจำได้ว่า “เด็กๆ ผมอยู่บ้านไม้โตขึ้นมาเห็นเพื่อนมีบ้านตึกรบเร้าจนพ่อใจอ่อนยอมสร้างบ้านตึกให้ มาตอนนี้เราอยากกลับมาอยู่บ้านไม้ กลับไม่มีปัญญาจะซื้อหรือปลูก” “พบกันที่ศาลหลักเมือง 23 ต.ค. เวลา 15.00 น. รักษาบ้านไม้ที่ร่มเย็นที่เราอยู่มาช้านานครับ”

ขณะที่ข้าราชการในทุกอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน โดยมีการโพสต์เชิญชวนในลักษณะเดียวกัน

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21ต.ค.63 ที่อำเภอห้วยกระเจา กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ทั้ง 4 ตำบล 73 หมู่บ้าน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง และประชาชนชาวอำเภอห้วยกระเจา กว่า 800 คน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลือง เดินทางไปรวมกันที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา เพื่อร่วมกันร้องเพลงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามแสดงเจตนารมณ์ ในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ด้วยอุดมการณ์และความจงรักภักดี เนื่องจากในห้วงเวลาที่ผ่านมามีการชุมนุมทางการเมืองและมีการพาดพิงและก้าวล่วงต่อสถาบัน

จำได้ว่า เด็กๆผมอยู่บ้านไม้โตขึ้นมาเห็นเพื่อนมีบ้านตึกรบเร้าจนพ่อใจอ่อนยอมสร้างบ้านตึกให้...