ตราดเมินข้อเสนอภาคเอกชนให้"ปิดเมือง-เกาะช้าง"สกัดโควิด- 19

วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 20:54 น.
ตราดเมินข้อเสนอภาคเอกชนให้"ปิดเมือง-เกาะช้าง"สกัดโควิด- 19
ตราด-ภาคเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเสนอผู้ว่าฯปิดเมืองรวมถึงปิดเกาะช้างสกัดโควิด-19 แต่ทางจังหวัดยังไม่รับข้อเสนออ้างยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จึงยังไม่จำเป็นต้องใช้ยาแรง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ศาลากลางจังหวัดตราด ว่าที่ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผวจว.ตราด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอร่วมประชุม พิจารณาการปิดจังหวัดตราดและปิดเกาะช้างหลัง 4 องค์กรภาคการท่องเที่ยวจ.ดตราด ส่งหนังสือให้จังหวัดออกประกาศคำสั่งให้ปิดเมือง และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเกาะช้าง ที่มีมติให้ปิดเกาะช้าง เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ หลังจากที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาเรื่องดังกล่าวกว่า 2 ชั่วโมง คณะกรรมการฯมีความเห็นว่า ยังไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องปิดจังหวัดและปิดเกาะช้าง เนื่องจากปัจจุบันจ.ตราด ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 และยังไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด แม้ว่าจะยังมีนักท่องเที่ยวและชาวตราดเดินทาง-เข้าออกจังหวัด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ยังคงเดินทางมาตลอดในช่วงนี้ แต่ลงลงเรื่อย ๆ ตามสถานการณ์ก็ตาม

สำหรับ ข้อเสนอให้สถานการประกอบการที่ให้บริการด้านที่พักทุกประเภท งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม ระยะเวลา 1 เดือนนั้นทางคณะกรรมการฯ ยังไม่ประกาศให้งดให้บริการ โดยให้เหตุผลเช่นกันว่าจ.ตราดยังไม่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ ยังได้มีพิจารณามาตรการกำหนดเวลาเปิด-ปิด ร้านสะดวกซื้อ แต่ยังไม่ได้ออกคำสั่งกำหนดเวลาให้บริการ แต่ขอความร่วมมือให้ปิดตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. เนื่องจากมีประชาชนบ้างส่วน ยังคงออกมาซื้อมาอาหารเครื่องดื่ม เพื่อกลับไปสังสรรค์ตามบ้าน หากมาตรการการขอความร่วมมือใช้ไม่ได้ผลจะออกคำสั่งกำหนดเวลาต่อไป

นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด กล่าวว่า มาตรการปิดเมืองเพื่อสกัดเชื้อไวรัสโควิด เป็นมาตรการที่ดีมากและถือว่าแรงมาก ไม่ให้คนต่างถิ่นเข้ามายังจ.ตราด แต่ไม่ได้ป้องกัน 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะเคสที่เข้าข่ายสอบสวนโรคของจ.ตราดส่วนใหญ่ เป็นคนจ.ตราดเกือบทั้งหมดที่เดินทางไปทำงานและศึกษาในต่างจังหวัดและเดินทางกลับมา ก่อนจะมีอาการเข้าข่ายสอบสวนโรค กลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่า ดังนั้นมาตรการปิดเมืองในตอนนี้ ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของจ.ตราด