ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม7ราย ป่วยสะสม 69 หายกลับบ้าน8คน

วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 11:40 น.
ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม7ราย ป่วยสะสม 69 หายกลับบ้าน8คน
ภูเก็ต-ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 รายในจำนวนนี้เป็นครอบครัวครูชาวแคนาดาสอนโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง ขณะยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 69 ราย มีรักษาหายกลับบ้าน8คน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563 ว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 30 มีนาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยสะสมยืนยัน โรคโควิด-19 จำนวน 69 ราย (รายใหม่ 7 ราย) ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 8 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 61 ราย อาการรุนแรง 1 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นอจากนี้ยังมีผู้เข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังอาการ สะสมทั้งหมด 1,039 ราย (รายใหม่ 63 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 116 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 55 ราย กลับบ้านแล้ว 923 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 7 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

- รายที่ 63 ผู้ชายชาวออสเตรเลีย อายุ 69 ปี อาชีพผู้จัดการโรงแรมแถวเขาหลัก อาศัย อยู่ที่เขาหลักเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนป่วย โดยก่อนที่จะป่วยได้กลับมาภูเก็ตวันที่ 19 – 21 มีนาคม ผู้ป่วยรายนี้มีโรคประจำตัว คือโรคปอดเรื้อรังรักษาต่อเนื่องที่คลินิก โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้จำนวน 40 ราย

- รายที่ 64 ผู้หญิงไทย อายุ 26 ปี อาชีพรับงานอิสระ ก่อนป่วยมีประวัติไปสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ บ่อยครั้งและสัมผัสกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 19 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วย รายนี้ จำนวน 2 ราย

- รายที่ 65 ผู้หญิงชาวแคนาดา อายุ 37 ปี เป็นภรรยาของผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 54 ชาวแคนาดา ทั้งคู่มีอาชีพครู โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งในจังหวัด ภูเก็ต ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนป่วย โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้จำนวน 1 ราย

- รายที่ 66 เด็กผู้ชายชาวแคนาดา อายุ 2 ปี เป็นบุตรของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 54 และ 65 โดยเริ่มมีอาการป่วยวนัที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 3 ราย

- รายที่ 67 เด็กผู้หญิงชาวแคนาดา อายุ 4 ปี เป็นบุตรของผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 54 และ 65 โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้จำนวน 3 ราย

- รายที่ 68 ผู้หญิงไทย อายุ 27 ปี อาชีพครูสอนโยคะ มีประวัติสัมผัสกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้จำ นวน 2 ราย

- รายที่ 69 ผู้ชายไทย อายุ 34 ปี อาชีพพนักงานโรงแรมในพื้นที่ป่าตอง มีประวัติการทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 27 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 21 ราย

ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ เป็นกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด19 รายก่อนหน้า กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตอง และกลุ่มที่ทำงานใกล้ชิดกับ ชาวต่างชาติ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต จึงขอ เน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ถึงแม้จะยังไม่มีอาการป่วย ก็ควรแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่น ไม่เข้าไปในที่ชุมชน ใส่ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้เจ็บคอ ไอ น้ำมูก เหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งประวตัติตามความจริงอย่างละเอียดโดยด่วน สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด