พิษณุโลกสั่งคุมเปิด-ปิดบริการร้านสะดวกซื้อ สกัดโควิด-19

วันที่ 28 มี.ค. 2563 เวลา 20:58 น.
พิษณุโลกสั่งคุมเปิด-ปิดบริการร้านสะดวกซื้อ สกัดโควิด-19
พิษณุโลก-ผู้ว่าฯพิษณุโลก สั่งคุมเวลาร้านสะดวกซื้อชั่วคราว ให้เปิดบริการ 05.00-23.00 น. มีผลตั้งแต่28 มี.ค.63 - 30 เม.ย.63 ป้องกันโควิด-19 ระบาด

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงนามในคำสั่งเรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะ ที่เสี่ยงต่อการติดโรคเพื่อให้ครอบคลุมสถานที่เสี่ยงทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนี้

ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก ที่เปิด 24 ชั่วโมง เช่น 7-ELEVEN, Mini Big C, Lotus-Express, 108 shop) ฯลฯ ให้เปิดบริการได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00 น. ถึงเวลา 23.00 น. โดยในช่วงเวลาบริการให้จัดบริเวณให้ผู้ใช้บริการยืนรอห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ขณะที่ร้านสะดวกซื้อบางร้านของจังหวัดพิษณุโลก ได้ขานรับนโยบายนี้และได้นำร่องปิดในเวลา 20.00 น.มาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม แล้ว ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก พบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก แล้ว 3 ราย ยังเฝ้ารอผลตรวจยืน 8 ราย