ชุมพรพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19รายแรก เดินทางรถทัวร์มาจากกทม.

วันที่ 28 มี.ค. 2563 เวลา 19:56 น.
ชุมพรพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19รายแรก เดินทางรถทัวร์มาจากกทม.
ชุมพร-ชุมพรพบผู้ป่วย COCID-19 รายแรก เปิดไทม์ไลน์เดินทางรถทัวร์มาจากกทม. มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 29 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 23 ราย รอผล 5 ราย

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.63 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร แถลงกรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกของจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 21 ปี

นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร กล่าวถึงรายละเอียดของผู้ป่วยว่า วันที่ 18 มี.ค.63 ผู้ป่วยเดินทางกลับมาจังหวัดชุมพรโดยรถทัวร์ประจำทาง รถออกจาก กรุงเทพฯเวลา 22.00 น.เดินทางถึง อ.หลังสวน จ.ชุมพร เวลา 06.00 น.วันที่ 19 มี.ค.63 จากนั้นคนไข้ได้เข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังโดยทันที โดยทีมเฝ้าระวังชุมชนที่อำเภอหลังสวน ให้คำแนะนำให้ผู้ป่วยและญาติ แยกตัวเอง ซึ่งครอบครัว มี 3 คน คือ พ่อ แม่ และผู้ป่วย ได้แนะนำให้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ป่วยรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเดินทางมาจากที่เสี่ยง จึงแยกตัวเองจากญาติ แยกที่นอน ใช้เวลาส่วนใหญ่ ดูโทรศัพท์ และญาติมีความเข้าใจการแยกตัวเป็นอย่างดี

ต่อมา วันที่ 22 มี.ค.63 ผู้ป่วยมีอาการไม่สบาย ปวดเมื่อยตามตัว ครั่นเนื้อครั่นตัว วันที่ 26 มี.ค.63 ได้เข้าตรวจที่คลินิกโรคหวัด โรงพยาบาลหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และได้รับเข้าเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ ทันที

หลังจากชุมพรพบผู้ป่วยรายแรก ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้จัดทีมสืบสวนโรค 3 ทีม ลงพื้นที่ ร่วมกับทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและควบคุมโรค กักกันโรคแล้ว

ส่วนผู้สัมผัส ใกล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยง ในรถทัวร์ จาก กรุงเทพฯ-ชุมพร ที่นั่ง แถวเดียวกับผู้ป่วย 2 แถวหน้า 2 แถวหลัง จากการสืบค้นมี จำนวน 8 คน เป็นคนในจังหวัดชุมพร ซึ่งขณะนี้ได้ ออก พรบ.กักตัวให้อยู่ที่บ้านทั้ง 8 คน แล้ว ส่วนญาติ คือ พ่อ และแม่ ได้ รับการแนะนำให้กักตัวตาม พรบ.แล้วเช่นกัน

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จากนี้ไปคงต้อง เพิ่มมาตรการณ์ ที่เข้มข้นยิ่งขึ้น การคงระยะห่างทางสังคม ต้องให้มากขึ้น มีมาตรการเด็จขาด ที่ไม่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่ และข้าราชการไม่ให้ออกนอกพื้นที่ การค้นหาผู้ป่วยให้พบโดยเร็ว คือการตรวจในด่านต่างๆ วางระบบในการตรวจมากยิ่งขึ้น เพราะถ้ายิ่งเจอเร็วก็ยิ่งจะควบคุม ได้เร็วขึ้น ต้องสอบสวนโรคเชิงลึก คุมคนที่สัมผัสใกล้ชิดและสัมผัสห่าง ให้ครบถ้วน ต้องคุมครองรักษาผู้ป่วยให้หายขาด ไม่ให้มีการเสียชีวิต

ข้อมูล (28 มี.ค.63 เวลา 13.30 น) จังหวัดชุมพร มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 29 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 23 ราย พบเชื้อ 1 ราย รอผลการตรวจ 5 ราย