ภูเก็ตขยายเวลาปิดพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ขอไม่ออกจากที่พักช่วง2ทุ่มถึงตีสาม

วันที่ 28 มี.ค. 2563 เวลา 16:11 น.
ภูเก็ตขยายเวลาปิดพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ขอไม่ออกจากที่พักช่วง2ทุ่มถึงตีสาม
ภูเก็ต-ผู้ว่าฯภูเก็ตยกระดับควบคุมCOVID-19ออกประกาศ2ฉบับ ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงถึง30เม.ย.และขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว ไม่ออกนอกที่พำนักตั้งแต่20.00น.ถึง03.00น.ตั้งแต่28มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ออกประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้เพื่อให้การยกระดับมาตรฐานในมาตรการ การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ฯและให้ปิดสถานที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศ เป็นอย่างอื่นสำหรับสนามมวย สนามกีฬาทุกประเภท สถานที่เล่นการพนันชนไก่ กัดปลา สวนน้ำทุกประเภท และปิดสถานที่ชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2563ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สถานที่นวดแผนโบราณ,นวดแผนไทย,โรงภาพยนต์,โรงมหรสพ,โรงละครทุกประเภท,สถานบริการ สถานบันเทิง กิจการสปา สถานที่ออกกำลังกาย พื้นที่บางส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าแลีก ค้าส่งขนาดใหญ่ คลินิกทันตกรรม เสริมความงาม ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

ส่วนประกาศฉบับที่ 7/2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว งดการเดินทางเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่ หรือรวมกลุ่มนอกที่พัก ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563

สาระสำคัญ ฉบับนี้ จังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พัก บ้านพักอาศัย และประชาชนทั่วไป ให้ชะลอหรือ งด หรือ มิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอกตั้งแต่เวลา 20.00น.ถึง เวลา 03.00น.ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นมีความจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น