ไข่ไก่ชัยนาทแพงขายฟองละ4.50บาท ทั้งตลาดภาษีซุงมีจำหน่ายเจ้าเดียว

วันที่ 28 มี.ค. 2563 เวลา 10:02 น.
ไข่ไก่ชัยนาทแพงขายฟองละ4.50บาท ทั้งตลาดภาษีซุงมีจำหน่ายเจ้าเดียว
ชัยนาท-ไข่ไก่หาซื้อยากในตลาดภาษีซุก เทศบาลเมืองชัยนาท เบอร์1ขายแผงละ135บาท จำหน่ายปลีก10ฟอง45บาท

ชัยนาท-ไข่ไก่หาซื้อยากในตลาดภาษีซุก เทศบาลเมืองชัยนาท เบอร์1ขายแผงละ135บาท จำหน่ายปลีก10ฟอง45บาท

ที่ตลาดภาษีซุง เทศบาลเมืองชัยนาท ยังคงมีการคัดกรองเข้มก่อนเข้าตลาด ประชาชนทุกคนต้องล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และวัดไข้ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

จากการสำรวจสินค้าในตลาด โดยเฉพาะไข่ไก่ที่ปัญหาราคาแพง และไม่เพียงพอต่อผู้บริโภค เนื่องจากต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล ปรากฎว่ามีเพียงร้านเดียวที่พอจะหาไข่ไก่มาจำหน่ายได้ และให้ข้อมูลว่ารับมาจำหน่ายในราคาค่อนข้างสูง ทำให้ราคาหน้าร้านต้องปรับขึ้น โดยราคาไข่ไก่เบอร์1 ขายในราคาแผงละ135บาท และขายปลีกราคา10ฟอง45บาทหรือฟองละ4.50บาท

ทั้งนี้ ราคาไข่ไก่ที่แสนแพงอาจทำให้ประชาชนปรับตัวหันไปบริโภคอาหารประเภทอื่นแทนไข่ไก่