มุกดาหารพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่4 ผู้ว่าฯสั่งปิด-เปิดร้านสะดวกซื้อ มีกำหนดเวลา

วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 20:44 น.
มุกดาหารพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่4 ผู้ว่าฯสั่งปิด-เปิดร้านสะดวกซื้อ มีกำหนดเวลา
มุกดาหาร-ผู้ว่าฯมุกดาหารออกคำสั่งแจ้งร้านสะดวกซื้อ ปิด-เปิด ช่วงเวลา 05.00 – 22.00 น.ให้มีผลทันที ส่วนสถานการณ์โควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายที่ 4 เป็นชายวัย32ปี

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ออกหนังสือแจ้งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีความรุนแรงมากขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ตามที่ประชุมครั้งที่ 18/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 มีมติให้สั่งปิดร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง โดยให้เปิดจำหน่ายได้ในช่วง เวลา 05.00 – 22.00 น. มีผลวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ไวรัสร้ายจะคลี่คลาย โดยมอบให้พาณิย์จังหวัด ช่วยแจ้งกำชับให้ร้านสะดวกซื้อทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดมุกดาหารโดยเคร่งครัด

ขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคติดเชื้อ COVID - 19 จังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 2 เรื่อง รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID - 19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคติดเชื้อ COVID - 19 จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 24 มีการรายงานพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 4 เพศชาย อายุ 32 ปี (ผู้ติดเชื้อรายนี้ไม่มีประวัติติดเชื้อเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายที่ 1, 2 และ 3) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหาร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อ COVID – 19 จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งหมด 4 ราย