หวั่นโควิด-19ทำเศรษฐกิจพัง! ผู้ว่าฯกาญจน์ผ่อนผันผโรงแรม รีสอร์ท-ศูนย์บริการมือถือ

วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 14:26 น.
หวั่นโควิด-19ทำเศรษฐกิจพัง! ผู้ว่าฯกาญจน์ผ่อนผันผโรงแรม รีสอร์ท-ศูนย์บริการมือถือ
กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯกาญจน์ ออกประกาศผ่อนผันให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ และให้ดำเนินการคัดกรองและดำเนินการด้านสุขอนามัย ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโควิด-19

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากที่จังหวัดกาญจนบุรีได้ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1294/2563 เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มเติมครั้งที่ 3 นั้น

เนื่องจากอาจมีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายอย่างมากต่อธุรกิจ หากมีบังคับใช้คำสั่งโดยเคร่งครัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในอนาคต และเพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่จำเป็นจะต้องมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผ่านการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะได้มีที่พักแรม ประกอบกับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาผลกระทบต่อประชาชนจากการปิดห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ทำให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่ในห้างทั่วไปต้องปิดไปด้วย จึงมีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถไปใช้บริการเมื่อโทรศัพท์มือถือมีปัญหาได้ โดยเฉพาะกรณีซิมโทรศัพท์เสีย (ซิมดับ) หรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือชำรุด จึงผ่อนผัน ดังนี้

1.ให้ผู้ประกอบการที่มีผู้มาพักแรม หรือเช่าที่พักโดยต่อเนื่องระยะยาว ดำเนินการต่อไปตามสมควรแก่การระงับการสูญเสียของกิจการ ทั้งนี้ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหลักการของ Social Distancing ที่ชัดเจน

2.ให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการประชาชนได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 092-2796114 ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 7 ราย แยกเป็นจากสนามมวย 4 ราย สถานบันเทิงย่านทองหล่อ 1 ราย และเดินทางกลับจากต่างประเทศ จำนวน 2 ราย ไม่พบเชื้อ จำนวน 73 ราย และรอผลตรวจอีก จำนวน 22 ราย