ตากสกัดโควิด-19! ปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่1

วันที่ 20 มี.ค. 2563 เวลา 20:22 น.
ตากสกัดโควิด-19! ปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่1
ตาก-ผู้ว่าฯตากสั่งปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่1 เลี่ยงแออัด ป้องกันการระบาดโควิด-19 มีผล21มี.ค.ให้ไปใช้สะพานแห่งที่2แทน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย กับประเทศเพื่อนบ้านด้านชายแดนเมียนมา จังหวัดตาก ที่ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุม จากกรณีทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งให้ทุกจังหวัดพิจารณาการเปิดด่านพรมแดนตามแนวชายแดนทุกจังหวัดให้เหลือเพียงช่องทางเดียว เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยที่ประชุมมีมติให้ปิดด่านพรมแดน(แม่สอด-เมียวดี1) หรือบริเวณสะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่1 บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด และให้ใช้ด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี2 บริเวณสะพานมิตภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ท้ายบ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอดโดยจะให้ชาวไทย และชาวเมียนมา ที่เข้า-ออกชายแดน ผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน (Thermo Scan) เพื่อวัดอุณภูมิร่างกายและจะได้มีการควบคุมประชาชนที่เดินทางเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำหรับด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 นั้น เป็นช่องทางที่นักท่องเที่ยว และประชาชนชาวไทย และเมียนมาใช้ไปมา รวมทั้งกลุ่มพ่อค้า แม่ค้ารายย่อย นำสินค้าไป-มาจำหน่ายกัน ส่วนด่านพรมแดน (แม่สอด-เมียวดี2)สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 จะมีรถยนต์บรรทุกสินค้าเข้า-ออก วันละ หลายร้อยคัน เพื่อส่งสินค้าไปประเทศเมียนมา และเป็นด่านพรมแดนขนาดใหญ่ ไม่มีความแออัด ซึ่งหลังจากประชุมแล้ว ทางเจ้าหน้าที่รอให้ทางจังหวัดประกาศลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากอีกครั้ง