ศ.วิทิต”จากนิติ จุฬาฯรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ท่านเซอร์จากอังกฤษ

วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 12:49 น.
ศ.วิทิต”จากนิติ จุฬาฯรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ท่านเซอร์จากอังกฤษ
ปลื้ม“ศ.วิทิต มันตาภรณ์ ”จากนิติจุฬาฯ คนไทยคนที่สองได้รับพระราชทานท่านเซอร์จากอังกฤษ ในฐานะผู้อุทิศตนด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่เรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง ผ่านเฟซบุ๊กFaculty of Law, Chulalongkorn University ว่า ศ.กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราภิชานประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ #ฬ #LawChula ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิอังกฤษ Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (KBE)

ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิอังกฤษนี้ เป็นผู้ที่ทำคุณูประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งสำหรับคนชาติอังกฤษที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นนี้ จะสามารถใช้คำนำหน้านามว่า “เซอร์ (Sir)” ได้ และสำหรับคนต่างชาติให้ใช้คำว่า “KBE” ต่อท้ายชื่อ

ศ.วิทิต ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ และศาสตราภิชานคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เป็นคนไทยคนที่สอง ในประวัติศาสตร์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชในฐานะผู้อุทิศตัวเองให้กับงานด้านสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ศ.กิตติคุณวิทิต เกิดเมื่อวันที่ 22 พ.ย. พ.ศ. 2495 เป็นบุตรคนกลางในบรรดาบุตรธิดา 3 คนของนิรมล โทณวณิก และศาสตราจารย์นายแพทย์ สมาน มันตาภรณ์ บิดาแห่งศัลยกรรมทรวงอกของประเทศไทย เริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วย้ายไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียน Akeley Wood และมัธยมศึกษาจาก Malvern College จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย Bachelor of Arts (B.A. in Law) (Hons.) พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974); ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ Bachelor of Civil Law (B.C.L) พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) และปริญญาโท (M.A.) (Oxon) พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายยุโรป (Licence Speciale en droit europeen) ที่ Université Libre de Bruxelles (Free University of Brussels) ประเทศเบลเยียม ในพ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)[2] นอกจากนั้นยังสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าเนติบัณฑิต (Barrister-at-Law) ที่สำนักมิดเดิ้ลเทมเปิ้ล (The Middle Temple) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในพ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977)

ในปี พ.ศ. 2529 - 2530 (ค.ศ. 1986 - 1987) เป็นผู้ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations University Fellow) ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร

ด้านการสอน ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิตเป็นอาจารย์และผู้บรรยายในสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งในและนอกประเทศ อาทิ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรดดิง (Reading University) สหราชอาณาจักร Canadian Human Rights Foundation ประเทศแคนาดา และมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ (2016 Winter Course on Human Rights and Asia) เริ่มเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่พ.ศ. 2521 ซึ่งสอนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายผู้ลี้ภัย กฎหมายสิทธิเด็ก กฎหมายสหภาพยุโรป และสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ โดยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11 ก่อนเกษียณอายุราชการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ (Professor Emeritus) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัยและการย้ายถิ่น และสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นศาสตราภิชาน (Distinguished Scholar) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

บทความแนะนำ