คณะแพทย์"เพื่อไทย"จี้ยุติการดำเนินคดี "นพ.ทศพร เสรีรักษ์"

วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 15:55 น.
คณะแพทย์"เพื่อไทย"จี้ยุติการดำเนินคดี "นพ.ทศพร เสรีรักษ์"
คณะแพทย์เพื่อไทยเรียกร้องยุติการดำเนินคดี "นพ.ทศพร เสรีรักษ์"คืนศักดิ์ศรีความเป็นแพทย์ที่จะดูแลเพื่อนมนุษย์ ย้ำไปม็อบเพื่อช่วยผู้ป่วยที่ถูกตำรวจสลายการชุมนุมแต่ถูกจับกุมตั้งข้อหา

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ในนาม คณะแพทย์ พรรคเพื่อไทย กรณีศาลแขวงปทุมวันออกหมายจับ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีตส.ส.แพร่ว่า เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2563 พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวันได้ขออำนาจศาลแขวงปทุมวัน ให้ออกหมายจับ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ในความผิด ฝ่าฝืนข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ข้อ 1.ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

โดยระบุถึงการที่ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อยู่ในเหตุการณ์การชุมนุม เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ต.ค.นั้น คณะแพทย์ พรรคเพื่อไทยได้ศึกษาข้อเท็จจริงต่างๆสรุปได้ว่า1.นพ.ทศพร เสรีรักษ์ เป็นแพทย์อาสาโดยร่วมกับแพทย์ พยาบาลอาสา ซึ้งจัดตั้งสถานพยาบาลชั่วคราวในสถานที่มีการชุมนุม เพื่อแนะนำ ดูแล ช่วยเหลือตลอดจนรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ หากเกิดมีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ทั้งร่างกายและจิตใจ ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่จะมีการติดตราสัญลักษณ์ เป็นปลอกแขนเสื้อสีเขียว มีเครื่องหมายกาชาดสีขาวชัดเจน ก็ไม่เคยถูกดำเนินคดีแต่อย่างใด

2.ในเหตุการณ์ชุมนุมวันศุกร์ที่ 16 ต.ค.2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลได้ปฏิบัติการสลาย การชุมนุมในยามกลางคืนโดยใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงและใช้น้ำผสมสารเคมีและสี เข้าใส่ผู้ชุมนุม ซึ่งเป็นเด็ก เยาวชน นักเรียน สตรีจำนวนมาก นักศึกษาและประชาชนซึ่งชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ มีคนบาดเจ็บ เกิดอาการ แสบตา นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจักษุแพทย์ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บ และยังได้แนะนำห้ามปรามการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ใช้ความรุนแรงเกินเหตุ ในฐานะแพทย์ที่พึงปฏิบัติ ดังมีคลิปเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ

3.ตามหลักสากล แม้ในภาวะสงครามยังมีกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อนุสัญญาเจนีวา ได้มีหลักการกำหนดให้มีการคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ทางมนุษยธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะต้องเสี่ยงตนเข้าไปปฏิบัติภารกิจ ท่านนพ.ทศพร เสรีรักษ์ ได้ปฏิบัติแพทย์อาสาทำหน้าที่ด้านมนุษยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์ สมควรได้รับการยกย่องขอบคุณจากสังคมและภาครัฐ แม้จะมีสถานะเป็นนักการเมืองก็ไม่เคย แสดงบทบาทเป็นแกนนำในการชุมนุม ไม่เคยขึ้นบนเวทีปราศรัย ทำหน้าที่แพทย์เป็นหลักซึ่งไม่ตรงตามข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ประการใด

อนึ่งนพ.ทศพร เสรีรักษ์ได้แสดงความบริสุทธิใจ ไปพบเจ้าหน้าที่โดยสมัครใจ และเปิดเผย ณ สน.ปทุมวัน แต่กลับถูกควบคุมตัวไปที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค 1 จ.ปทุมธานี และเช้านี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และศาลได้นัดไปรายงานตัวอีกครั้งวันที่ 18 พ.ย. 2563

คณะแพทย์ พรรคเพื่อไทย ซึ่งประกอบด้วยส.ส.ทั้งปัจจุบันและอดีต ขอขัดค้านการตั้งข้อกล่าวหาการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้ยกเลิกข้อกล่าวหาและยุติการดำเนินคดี นพ.ทศพร เสรีรักษ์ เพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นแพทย์ที่จะดูแลเพื่อนมนุษย์ ที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่เลือกชั้นวรรณะและทำหน้าที่ทางมนุษยธรรมต่อไป

คณะแพทย์ พรรคเพื่อไทย 1.นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ 2.นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.มหาสารคาม 3.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 4.รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ อดีต ส.ส. 5.นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีษะเกษ 6.นพ.โอชิต เกียรติก้องชูชัย ส.ส.ชัยภูมิ