"สมเด็จพระสังฆราช" สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ "ในหลวง"

วันที่ 27 ก.ค. 2563 เวลา 17:45 น.
"สมเด็จพระสังฆราช" สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ "ในหลวง"
สมเด็จพระสังฆราชฯ สวดเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.63  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในการเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ สลับโหรบูชาเทพยดานพเคราะห์ ซึ่งคณะธรรมยุตและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ภาพ : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช