ไทยพบป่วยโควิดใหม่ 2 ราย เหลือ18จังหวัดยังพบผู้ป่วยในรอบ28วัน

วันที่ 12 พ.ค. 2563 เวลา 11:52 น.
ไทยพบป่วยโควิดใหม่ 2 ราย เหลือ18จังหวัดยังพบผู้ป่วยในรอบ28วัน
ศบค.แถลงพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ในไทย 2 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 163 ราย ขณะที่จังหวัดที่พบผู้ป่วยในช่วง 28 วัน เหลือ 18 จังหวัด

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

-ผู้ป่วยใหม่ 2 ราย / รวมสะสม 3,017 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่จำแนกได้ดังนี้

-ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย แบ่งเป็น

กทม. 1 ราย เพศหญิง อายุ 19 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยในครอบครัว (พี่เขย พี่สาว และ หลานสาว) เริ่มป่วยด้วยอาการไข้ ถ่ายเหลว ในวันที่ 5 พ.ค.63

นราธิวาส 1 ราย เพศหญิง อายุ 51 ปี มีประวัติ สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

******************************

-ผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่ม 2 ราย / รวมสะสม 2,798 ราย

-ยังมีผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 163 ราย

-ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม / รวมสะสม 56 คน

******************************

-จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยช่วง 28 วันที่ผ่านมา เพิ่ม 4 จังหวัด คือ เลย, นครศรีธรรมราช, พังงา, สตูล รวมทั้งสิ้น 50 จังหวัด

-จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยช่วง 28 วันที่ผ่านมาเหลือ 18 จังหวัด / จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อน 9 จังหวัด

******************************

-โฆษกศบค. เปิดเผยถึงปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยยืนยันสะสม โดยพบว่า 5 อันดับแรกคือ

1.สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ 1,182 คน

2.อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด 284 คน

3.สนามมวย 276 คน

4.คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 270 คน

5.สถานบันเทิง 226 คน

-โฆษกศบค.ระบุว่า แม้สถานบันเทิงจะเจอผู้ป่วยน้อย แต่จำเป็นต้องระวังเพราะสามารถทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างได้ เช่น ในประเทศเกาหลีใต้ ที่คนๆเดียวไปสถานบันเทิงและทำให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว