ศบค.แถลงผู้ติดเชื้อโควิดในไทยเพิ่ม127ราย ตาย 1 ยอดสะสม1,651

วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 11:54 น.
ศบค.แถลงผู้ติดเชื้อโควิดในไทยเพิ่ม127ราย ตาย 1 ยอดสะสม1,651
ศบค.แถลงยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19ในไทยเพิ่ม 127 ราย ยอดสะสม 1,651 ราย เสียชีวิต 1 ราย กทม.ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากสุด

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

-วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 127 ราย ยอดสะสม 1,651 ราย / สัญชาติไทย 1,407 ราย สัญชาติอื่น 244 ราย

-ผู้ป่วยรายใหม่ 127 ราย จำแนกได้ดังนี้

1.ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 62 ราย แบ่งเป็น สนามมวย 4 ราย / สถานบันเทิง 11 ราย / สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 47 ราย

2.ผู้ป่วยอื่นๆ 49 ราย แบ่งเป็น คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 17 ราย / คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ 6 ราย / อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ 9 ราย / บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3 ราย / ไปสถานที่ชุมนุมชน เช่น ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ 6 ราย / อื่นๆ 8 ราย

3.รอรายละเอียดจากการสอบสวนโรค 16 ราย

-ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมสะสม 10 ราย

-ผู้ป่วยเสียชีวิตรายใหม่ เป็นชายไทยอายุ 48 ปี มีอาชีพเป็นนักดนตรี ทำงานอยู่ในกทม. มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน และมะเร็ง เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 20 มี.ค. มีอาการ ไอ เป็นไข้ และหอบมากขึ้น หลังกลับภูมิลำเนาได้เข้ารักษาที่ โรงพยาบาลอำเภอในภาคอีสาน  จากนั้นส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด

-ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจนระบบหายใจล้มเหลว ติดเชื้อในกระแสเลือด และ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 มี.ค.63

-จากข้อมูลผู้ติดเชื้อสะสม พบว่า ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 30-39 ปี ซึ่งเป็นวัยทำงาน ดังนั้นคนกลุ่มนี้หากออกมาทำงานสามารถเป็นพาหะนำเชื้อกลับไปติดคนในบ้านได้

-กทม.ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด ฉะนั้นขอความร่วมมือประชาชน เว้นระยะห่างทางสังคม และ อยู่บ้านหยุดเชื้อ

-ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรายภาค กทม. 869 ราย / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 ราย / ภาคเหนือ 55 ราย / ภาคกลาง 172 ราย / ภาคใต้ 206 ราย

-ยืนยันการใช้มาตรการปิดเมืองจะใช้เฉพาะบางจุด ขณะที่ในพื้นที่กทม.ยังเป็นไปในแบบเดิมตามที่ได้ประกาศไป

-ถ้ายอดผู้ติดเชื้อไม่ลดลง มาตรการในระยะต่อไปจะเข้มข้นมากขึ้น

-รัฐบาลยังใช้มาตรการขอความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการให้พนักงานทำงานที่บ้าน

-ประเด็นไวรัสจากอิตาลีรุนแรงกว่าจีน ยังต้องมีการพิสูจน์ เพราะขณะนี้ยังเป็นความเห็นจากนักวิชาการ