สธ.เผยข้อมูลจำแนกที่มาของผู้ป่วยรายใหม่ 143 คน

วันที่ 29 มี.ค. 2563 เวลา 15:02 น.
สธ.เผยข้อมูลจำแนกที่มาของผู้ป่วยรายใหม่ 143 คน
สธ.เผยข้อมูลจำแนกที่มาของผู้ป่วยรายใหม่ที่พบจำนวน 143 คน เผยอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยในปัจจุบัน กราฟเริ่มเป็นเส้นตรง ไม่ได้เป็นลักษณะก้าวกระโดด

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 63 กระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ของโรคโดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

-วันที่ 29 มี.ค. 63 มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 143 คน ยอดรวม 1,388 คน / เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวม 7 คน

-กราฟอัตราการเพิ่มขึ้นผู้ป่วย ณ วันนี้ ไม่ได้เป็นไปในลักษณะ ก้าวกระโดด (exponential) แต่เริ่มเป็นไปในลักษณะเป็นเส้นตรง จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันละเฉลี่ย 100 คน

-ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 20-59ปี ซึ่งมีอาการรุนแรงน้อย

-ผู้ป่วยอาการหนักราวครึ่งหนี่ง เป็นผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ปี และมีโรคเรื้อรังประจำตัว จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ

-ผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 143 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1.ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ จำนวน 70 คน

1.1สนามมวย 5 คน

1.2สถานบันเทิง 15 คน

1.3สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ 49 คน

1.4 เดินทางกลับจากงานบุญประเทศมาเลเซีย 1 คน

2.ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 43 คน

2.1คนไทยเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง 16 คน

2.2คนต่างชาติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง 6 คน

2.3อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือ ทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ 6 คน

2.4 บุคลากรทางการแพทย์ 8 คน

2.5 ไปสถานที่แออัด เช่น งานแฟร์ คอนเสิร์ต 2 คน

3.รอรายละเอียดจากการสอบสวนโรค 30 คน

-ผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายล่าสุด มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน มีอาการเหนื่อยหอบ เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ตรวจพบปอดอักเสบ และภาวะวิกฤตระบบทางเดินหายใจ จึงส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

-ผู้ป่วยอาการหนัก 17 ราย มีอาการปอดอักเสบ ใส่เครื่องช่วยหายใจและเฝ้าระวังอาการใกล้ชิด ในจำนวนนี้ 1 ราย ใช้เครื่อง ECMO อาการอยู่ในภาวะวิกฤต

-จากการตรวจสอบพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ 6 คนติดเชื้อจากผู้ป่วย

-ผู้ป่วยทั้งหมดที่พบในปัจจุบันกระจายไปใน 59 จังหวัดทั่วประเทศ

-ขอให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา อยู่บ้านหยุดเชื้ออย่างเคร่งครัด และเมื่อมีอาการป่วย มีไข้ ไอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที ลดอัตราการเสียชีวิต