แรงงานจ่อชง ครม.อนุมัติจ่ายผู้ประกันตนเจอพิษโควิดรายละ 5พัน

วันที่ 29 มี.ค. 2563 เวลา 12:43 น.
แรงงานจ่อชง ครม.อนุมัติจ่ายผู้ประกันตนเจอพิษโควิดรายละ 5พัน
กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอ ครม.แก้กฎให้ผู้ประกันตนประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้รับเงินช่วงขาดรายได้ไม่ต่ำกว่า 5พันบาท

เมื่อวันนี้ 29 มี.ค. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือแรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่ถึง 5,000 บาท มีสิทธิได้รับเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มี.ค.2563 เพื่อให้สอดคล้องและเท่าเทียมกันกับการช่วยเหลือแรงงานลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในวันที่ 31 มี.ค.นี้

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม ตลอด 24 ชั่วโมง