ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ส่งSMSแจ้งรับข้อมูลข่าวสารผ่านออนไลน์-โซเชียล

วันที่ 28 มี.ค. 2563 เวลา 15:51 น.
ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ส่งSMSแจ้งรับข้อมูลข่าวสารผ่านออนไลน์-โซเชียล
เปิดช่องทางสื่อสารตรงถึงประชาชน ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ส่งSMSแจ้งรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์

เปิดช่องทางสื่อสารตรงถึงประชาชน ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ส่งSMSแจ้งรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์-โซเชียล

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แจ้งข้อความผ่านโทรศัพท์มือทุกเครือข่ายในประเทศไทย แจ้งให้ประชาชนผู้ใช้มือถือ ติดตามข่าวศูนย์สถานการณ์ COVID-19 ที่ www.thaigov.go.thและที่ www.facebook.com/informationcovid19/สายด่วนโทร 1111 หรือ 1422

ทั้งนี้ เนื้อหาในเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้แนะนำถึงวิธีการปฎบัติตัวของประชาชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว