logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

ศบค.เผยไทยป่วยโควิดอีก 109 ราย รวมสะสม 1,245 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

28 มีนาคม 2563

โฆษก ศบค. เผย ไทยเสียชีวิตจากโควิด 19 อีก 1 ราย รวม 6 ราย ระบุ ยอดติดเชื้อเพิ่ม 109 ราย รวมยอดสะสม 1,245 ราย ย้ำ สถานการณ์ยังนิ่งนอนใจไม่ได้

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ "ศบค." แถลงมีเนื้อหาสรุปดังนี้

-พบผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ 109 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อ 1,245 รายทั่วประเทศ ( เป็นคนไทย 1,032 ราย ต่างชาติ 213 ราย) และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิงอายุ 55 ปี มีโรคประจำตัว คือเป็นเบาหวาน รวมเป็น 6 ราย

-พบผู้ป่วยใน 57 จังหวัดโดยจังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด 3 อันดับแรก คือกรุงเทพมหานคร 515 ราย นนทบุรี 68 ราย และ ภูเก็ต 41 ราย

-สำหรับช่วงอายุที่พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 มากที่สุดคือ อายุระหว่าง 30-39 ปี รองลงมาคือ 20-29 ปี และ 50-59 ปีโดยกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 20-59 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงาน เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด เพราะร้อยละ 80 ของผู้ติดเชื้อมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลย จึงขอให้ทุกคน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

-พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี พัทยา ระยอง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา

-นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือประชาชน และให้คำชมประชาชนในการให้ความร่วมมือ ทั้งการการประชุม การนั่งรถเว้นระยะห่าง แต่ทั้งนี้ต้องวัดผลปลายทาง คือ ดูที่ตัวเลขติดเชื้อรายใหม่ต้องลดลง แต่ตอนนี้ยังไม่ลดลง ยังน่าห่วง การจะลดลงต้องช่วยมากกว่า เพราะหากมีการร่วมมือกันเพียง 70% กราฟก็จะยังพุ่งขึ้น ดังนั้นต้องร่วมมือถึง 90% กราฟถึงจะร่วลง ต้องร่วมมือกัน ตอนนี้ 9 ใน 10 คนต้องร่วมมือกัน

-นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี กำชับเรื่องการลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับแรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ส่วนเกษตรกรนั้นไม่ได้ห้ามลงทะเบียนแต่ต้องอยู่ในเกณฑ์รับเงินเยียวยา โดยจะได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุด 7 วันทำการ

ศบค.เผยไทยป่วยโควิดอีก 109 ราย รวมสะสม 1,245 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

ศบค.เผยไทยป่วยโควิดอีก 109 ราย รวมสะสม 1,245 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

ศบค.เผยไทยป่วยโควิดอีก 109 ราย รวมสะสม 1,245 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

ศบค.เผยไทยป่วยโควิดอีก 109 ราย รวมสะสม 1,245 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย