"บิ๊กแดง"สั่งทหารงดตั้งแถวรับ"นาย"ปรับตามสถานการณ์โควิด

วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 15:23 น.
"บิ๊กแดง"สั่งทหารงดตั้งแถวรับ"นาย"ปรับตามสถานการณ์โควิด
ผบ.ทบ.สั่งทหารงดตั้งแถว รับ “นาย”พร้อมให้ลดจำนวนปรับให้เหมาะสมต่อสถานการณ์CoViD-19’

พ.อ. วินธัย สุวารี โฆษกทบ. เปิดเผยว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวัน ที่ บก.ทบ. โดยสั่งการ ถึงมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในส่วนของกองทัพบก ว่า ในส่วนของการรักษาการณ์ อาจพิจารณาลดกำลัง ลดความหนาแน่น หรือ งดขั้นตอนปฏิบัติบางอย่าง เช่น การตั้งแถว ต้อนรับผู้บังคับบัญชา โดยให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการกองพล และ แม่ทัพภาค ไปปรับให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมเน้นย้ำให้มีการออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อสุขภาพที่ดีของกำลังพล

สำหรับมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในส่วนของกองทัพบก นั้น ให้แต่ละหน่วยเตรียมสำรวจบุคลากรที่มีต้นกำเนิดการรับราชการทหารมาจากเหล่าแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล และนายสิบเสนารักษ์ ที่ปัจจุบันอาจไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในสายงานทางการแพทย์ หรือสายงานเสนารักษ์ แล้ว แต่ไปบรรจุปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆของกองทัพบก เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล เพราะในอนาคตหากมีกรณีจำเป็นฉุกเฉิน จะสามารถเรียกตัวเข้ามาช่วยเหลือกันได้ พร้อมเน้นย้ำให้มีการออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อสุขภาพที่ดีของกำลังพล