ใครไม่ใส่หน้ากากฯ ห้ามขึ้นรถเมล์-แท็กซี่-รถตู้ เดินทางข้ามจังหวัดต้องแจ้งที่อยู่

วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 13:47 น.
ใครไม่ใส่หน้ากากฯ ห้ามขึ้นรถเมล์-แท็กซี่-รถตู้  เดินทางข้ามจังหวัดต้องแจ้งที่อยู่
กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดการเดินทาง ห้ามผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยใช้บริการรถโดยสารทุกประเภท ขณะที่เดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถสาธารณะต้องให้ข้อมูลที่พักที่สามารถติดต่อได้

นายจิรุตม์   วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก   เปิดเผยว่า  กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะและผู้โดยสาร กำหนดให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถและตลอดการเดินทาง

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดด้วยรถสารสาธารณะต้องให้ความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนใช้บริการ และกรอกข้อมูลตามแบบ ต.8 คค หรือให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงาน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญให้ผู้โดยสารระบุข้อมูลที่พักที่สามารถติดต่อได้

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งควบคุมกำกับผู้ประกอบการขนส่งให้จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารทุกคนอย่างเคร่งครัด และต้องส่งข้อมูลให้สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือนายสถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งต้นทางและปลายทาง หากตรวจพบผู้โดยสาร ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด และประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้าดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งต้องดำเนินการตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เข้มงวดตรวจสอบห้ามมิให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถโดยสารเด็ดขาด หรืออาจอำนวยความสะดวกจัดหาหน้ากากจำหน่ายราคาประหยัด จัดที่นั่งคอย และที่นั่งบนรถโดยสาร เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส