มท.ผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือเปิดบริการในห้างได้

วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 12:37 น.
มท.ผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือเปิดบริการในห้างได้
ปลัดมท.ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ให้ผ่อนผันเปิดศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสื่อสารในห้างฯได้ หลังประชาชนร้องเรียนมือถือมีปัญหาไม่สามารถไปใช้บริการได้

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ว่า สืบเนื่องจากการปิดห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ทำให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่ในห้างทั่วไปต้องปิดไปด้วย จึงมีประชาชนร้องเรียนว่า ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถไปใช้บริการ เมื่อโทรศัพท์มือถือมีปัญหาได้ โดยเฉพาะกรณีซิมโทรศัพท์เสีย (ชิมดับ) หรือ อุปกรณ์มือถือชำรุด

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาผลกระทบต่อประชาชน จึงขอให้จังหวัดพิจารณาการผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้า สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้