วัดไตรมิตรฯพระนั่งห่าง 1 เมตรสวดบทรัตนสูตรสร้างขวัญกำลังใจสู้โควิด-19

วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 21:23 น.
วัดไตรมิตรฯพระนั่งห่าง 1 เมตรสวดบทรัตนสูตรสร้างขวัญกำลังใจสู้โควิด-19
วัดไตรมิตรฯจัดสวดเจริญพระพุทธมนต์ "บทรัตนสูตร" เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนและเป็นสิริมงคลของแผ่นดิน จนกว่าโควิด-19 จะคลี่คลาย

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.บรรยากาศที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร มาร่วมสวดมนต์ในกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ “บทรัตนสูตร” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลของแผ่นดิน หลังจากมหาเถรสมาคมมีมติให้วัดในประเทศไทยและวัดไทยในต่างประเทศ สวดมนต์ทุกวันจนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ เป็นการจัดแยกวัดไหนวัดนั้น ไม่ได้นิมนต์พระสงฆ์มารวมกัน และไม่ได้เชิญประชาชนมาร่วมกิจกรรม ยึดความปลอดภัยตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำหรับ วิธีการดำเนินการตามมติของมหาเถรสมาคมได้กำหนดให้ทั้งวัดทั่วราชอาณาจักร รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศ สวดบทรัตนสูตรหลังทำวัตรเย็นทุกวัน ณ วัดนั้นๆ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยกำหนดให้มีการจัดที่นั่งสำหรับพระภิกษุสามเณรที่เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์นั่งห่างกันประมาณ 1 เมตร ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด