กองทัพงัดแผน3ขั้นตอนคุมผู้ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉิน

วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 20:24 น.
กองทัพงัดแผน3ขั้นตอนคุมผู้ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉิน
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเตรียม 3 ขั้นตอนคุมความเรียบร้อยในสถานการ์ฉุกเฉิน สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ได้เรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนไว้ 3 ขั้นตอน ในการดูแลความเรียบร้อย

ประกอบด้วย ขั้นที่ 1. การจัดตั้งจุดตรวจ จุดให้คำแนะนำกับผู้ที่สัญจร อย่างน้อยจังหวัดละ 2 จุด ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ โดยให้ ตำรวจ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ประสานงานกับ บูรณาการร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะ ผอ.รมน. ระดับจังหวัด ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดว่าจะตั้งในช่วงเวลาใด และจุดไหน เพื่อให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และข้อปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายต่อไป

ขั้นที่ 2 หากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจได้ให้คำแนะนำ และพูดถึงมาตรการในการป้องกันดูแลตนเองแล้ว แต่ประชาชนไม่เชื่อฟังคำสั่ง คำประกาศ อาจจะต้องใช้กำลังเพิ่มขึ้นมา อีกระดับหนึ่ง โดยการใช้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร (สห.) เข้ามารวมในจุดตรวจเพิ่มเติม และขั้นที่ 3 การใช้กำลังทหารเข้ามาเต็มรูปแบบ คาดว่าเกตุการณ์ไม่น่าไปถึงจุดนั้น