"ราชทัณฑ์"ผนึกศาลยุติธรรมเตรียมนำระบบดิจิตอลใช้ปฏิบัติงานร่วมกัน

วันที่ 22 มี.ค. 2563 เวลา 15:08 น.
"ราชทัณฑ์"ผนึกศาลยุติธรรมเตรียมนำระบบดิจิตอลใช้ปฏิบัติงานร่วมกัน
รมว.ยุติธรรมเผย ราชทัณฑ์เตรียมทำเอ็มโอยูศาลยุติธรรมนำเทคโนโลยีคอนเฟอรเร้นท?์อ่านคำพิพากษาในคดีต่างๆ แก้ปัญหา นักโทษหลบหนี และลดความเสี่ยงการรับเชื้อโควิด-19 ของผู้ต้องขัง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์และสำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และนำระบบดิจิตอลใช้ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย รวมถึงการบริหารโทษผู้ต้องขังและการรักษาความปลอดภัยในเรือนจำในวันที่ 24 มี.ค.ที่สำนักงานศาลยุติธรรม

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือนี้จะครอบคลุมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบของกรมราชทัณฑ์ รายงานการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้พิจารณา การส่งและรายงานผลตามหมายอาญา เป็นต้น ผ่านการประชุมทางจอภาพ(วีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์) โดยตนเชื่อว่าการทำข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะลดปัญหาต่างๆ อาทิ ผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างนำตัวไปขึ้นศาล รวมถึงเป็นการป้องกันการรับเชื้อไวรัสโควิค-19 ของนักโทษที่จะออกมานอกพื้นที่ในภาวะเสี่ยงและอาจส่งผลเสียในวงกว้างในเรือนจำ ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการนำเทคโนโลยีมาใช้

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญของข้อตกลงความร่วมมือ นอกจากเพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรม ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านระบบของข้อมูลภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังร่วมมือพัฒนาระบบดังกล่าวต่อเนื่อง และคำนึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบที่เชื่อมต่อกันอย่างเคร่งครัดด้วย การยกระดับดังกล่าวนอกจากจะพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมให้ทันสมัยแล้ว สิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลยยังได้รับการคุ้มครอง ส่วนที่กังวลว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะรั่วไหล และทำให้ผลการอำนวยความยุติธรรมตามกฎหมายเปลี่ยนแปลง ตนขอให้มั่นใจว่าข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวให้ความสำคัญกับการรักษาความลับ ไม่ใข้ประโยชน์ในทางอื่นยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของ 2 หน่วยงานร่วมกัน และจะเริ่มปฏิบัติได้ทันที