มติมหาเถรสมาคมสั่งทุกวัดสวด"รตนสูตร"ไล่โควิดจนกว่าจะปกติ เริ่ม25มี.ค.63

วันที่ 21 มี.ค. 2563 เวลา 17:10 น.
มติมหาเถรสมาคมสั่งทุกวัดสวด"รตนสูตร"ไล่โควิดจนกว่าจะปกติ เริ่ม25มี.ค.63
มติมหาเถรสมาคม ให้ทุกวัดทั้งและต่างประเทศ เจริญพระพุทธมนต์บทสวดรตนสูตร ทุกทำวัตรเย็น จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 ระบาดจะปกติ

มติมหาเถรสมาคม ให้ทุกวัดทั้งและต่างประเทศ เจริญพระพุทธมนต์บทสวดรตนสูตร ทุกทำวัตรเย็น จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 ระบาดจะปกติ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม เปิดเผยว่า มหาเถรสมาคมได้มีมติ เรื่องการเจริญพระพุทธมนต์บทสวดรตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญและกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดจึงเห็นควรให้วัดทั่วราชอณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตร มาเจิรญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 25มี.ค. 2563 เวลา 16.00น.

นอกจากนี้ให้ทุกวัด สวดบทรตนสูตร หลังทำวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะปกติ พระภิกษุ สามเณร ที่ร่วมพิธีให้นั่งห่างกัน 1 เมตร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิมพ์หนังสือบทรตนสูตร จำนวน 10,000 เล่ม