ดีเดย์ 1 ก.ย.เพิ่มสิทธิบัตรทอง

วันที่ 13 ส.ค. 2555 เวลา 15:16 น.
ดีเดย์ 1 ก.ย.เพิ่มสิทธิบัตรทอง
สธ. ดีเดย์ 1 ก.ย.เพิ่มสิทธิบัตรทอง เปลี่ยนโรงพยาบาลได้ปีละ 4 ครั้ง

นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ (โรงพยาบาลที่ประกันสุขภาพ) ได้ปีละ 4 ครั้ง จากเดิมที่สามารถเปลี่ยนได้เพียงปีละ 2 ครั้ง

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันจะเริ่มโครงการร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมบริการ 30 บาท พร้อมกันทั่วประเทศ โดยดำเนินการในระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไปจนถึงโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และในโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะร่วมจ่ายในกรณีที่รับยาเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนรายใดไม่ประสงค์จะจ่าย 30 บาท ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิยกเว้นการร่วมจ่าย 30 บาทเดิม ยังคงได้รับการยกเว้นต่อไป

นพ.ไพจิตร์  วราชิต ปลัดสธ. กล่าวว่า ได้ประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อวางแนวปฏิบัติให้เป็นทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ โดยให้แต่ละหน่วยบริการจัดแพทย์ตรวจรักษาให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองอย่างน้อย 2 คน ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเลือกใช้หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ใกล้บ้านมากขึ้น

สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นการร่วมจ่าย 30 บาท มีทั้งสิ้น 21 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้ใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่ระดับต่ำกว่าโรงพยาบาลชุมชน 2.ผู้มีรายได้น้อย 3.ผู้นำชุมชน 4.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 5.ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี 6.เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 7.ผู้พิการ 8.ผู้นำศาสนา นักบวช 9.ทหารผ่านศึก

10.นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาต้น 11.นักเรียนทหารและทหารเกณฑ์ 12.ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป 13.อาสาสมัครมาเลเรีย 14.ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้าน 15.ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดน 16.ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 17.สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย 18 ครั้งขึ้นไป 18.หมออาสาหมู่บ้าน 19.อาสาสมัครคุมประพฤติ 20.อาสาสมัครทหารพราน 21.บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ

บทความแนะนำ