posttoday

กลุ่มเซ็นทรัล ประกาศความสำเร็จ จริงใจ มาหา...นคร หนุนเกษตรกรมีรายได้

11 กรกฎาคม 2567

สุดคึกคัก งานจริงใจ มาหา...นคร กลุ่มเซ็นทรัลประกาศความสำเร็จ มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ช่วยเกษตรกรไทย มีรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

กลุ่มเซ็นทรัล นำโดยบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโครงการ เซ็นทรัล ทำ ประกาศความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ช่วยเกษตรกรไทยให้มีรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านงานจริงใจ มาหา...นคร “ช้อปของดี ส่งตรงจากชุมชนทั่วไทย” ยกขบวนผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพชั้นเลิศ ทั้งผัก ผลไม้ปลอดภัย, ผลผลิตแปรรูป, ร้านอร่อยจากวัตถุดิบชุมชน, หัตถศิลป์, สินค้า GI และของดีประจำถิ่น ส่งตรงจากเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 44 จังหวัด มากกว่า 1,000 รายการ รวมกว่า 100 บูธ มาให้คนเมืองเลือกซื้อถึงกลางกรุงเทพฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2567 โดยตลอด 6 วัน มีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก ตอบโจทย์นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของรัฐบาลอย่างแท้จริง

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ช่วยให้เกษตรกรไทยและชุมชนมีรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งผลสำเร็จของงานจริงใจ มาหา...นคร “ช้อปของดี ส่งตรงจากชุมชนทั่วไทย” นับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มเซ็นทรัลที่ได้ใช้ศักยภาพ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งมาร่วมสร้างคุณค่าให้กับเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เรามุ่งมั่นต่อยอดความสำเร็จนี้ต่อไป

จากความสำเร็จนี้ นายวิเชียร พรมทุ่งค้อ ประธานชุมชนเกษตรกรจากวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจบ้านเทพพนา จังหวัดชัยภูมิ ได้แบ่งปันประสบการณ์ของเขาในงานจริงใจ มาหา...นคร “สวนเทพพนาเน้นปลูกอะโวคาโด สายพันธุ์แฮสเป็นหลัก ก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนมากว่า 3 ปี และเข้าร่วมกับโครงการเซ็นทรัล ทำ ในปีที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งเรื่องการรับซื้อผลผลิตไปวางจำหน่าย สร้างความโดดเด่นให้กับผลผลิตจากสวนเทพพนา โดย มีทีมจาก“เซ็นทรัลทำ” ช่วยดูแลเรื่องภาพลักษณ์ของสินค้าให้มีความทันสมัยและดึงดูดลูกค้า

นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนด้านอื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน อาทิ สนับสนุนการเกษตรที่ยั่งยืน โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่ต้องการความรู้เรื่องการทำการเกษตรปลอดภัย และให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ มีการอบรมเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์

กลุ่มเซ็นทรัล ประกาศความสำเร็จ จริงใจ มาหา...นคร หนุนเกษตรกรมีรายได้

ด้านทิฆัมพร กองสอน ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบลบัวใหญ่ จังหวัดน่าน กล่าวถึงประสบการณ์ร่วมงานจริงใจ มาหา...นคร ในครั้งนี้ว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาร่วมงานกับทางกลุ่มเซ็นทรัล  เพราะตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจ เราได้รู้จักกับฝ่ายจัดซื้อของ Tops และมีโอกาสนำฟักทองอินทรีย์จากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่านกว่า 36 กลุ่มมาจำหน่ายตั้งแต่ปี 2559 หลังจากนั้นเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น คุ๊กกี้ฟักทอง ข้าวเกรียบฟักทอง

กลุ่มเซ็นทรัล ประกาศความสำเร็จ จริงใจ มาหา...นคร หนุนเกษตรกรมีรายได้

โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการเซ็นทรัล ทำ ทั้งในด้านโรงแพ็คและการแปรรูป ทำให้สามารถขายสินค้าคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการน้ำและพัฒนาระบบการเกษตรแบบผสมผสาน ทำให้สามารถปลูกพืชได้หลากหลายและมีรายได้ที่มั่นคงจากพืชรายวันและพืชรายปี เช่น ฟักทอง เม็ดมะม่วงหิมพานต์และสามารถ นำฟักทองมาแปรรูปเพื่อต่อยอดให้ทางเกษตรชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืนอีกด้วย โดยการออกร้านภายในงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีรวมทั้ง ได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับผู้ที่สนใจหรืออยากทำเกษตรอินทรีย์

กลุ่มเซ็นทรัล ประกาศความสำเร็จ จริงใจ มาหา...นคร หนุนเกษตรกรมีรายได้