ประธาน ‘สถาบันอนุสรี รวมใจให้กัน’ มอบรถเข็นวีลแชร์ช่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ จ.สมุทรสาคร

วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 19:24 น.
ประธาน ‘สถาบันอนุสรี รวมใจให้กัน’ มอบรถเข็นวีลแชร์ช่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ จ.สมุทรสาคร
‘อนุสรี ทับสุวรรณ’สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน ในฐานะ ‘ประธานสถาบันอนุสรี รวมใจให้กัน’ และคณะ ร่วมมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 10 คัน แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและโฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน ในฐานะ‘ประธานสถาบันอนุสรี รวมใจให้กัน’ เป็นประธานในพิธีมอบรถเข็น

ผู้พิการและผู้สูงอายุ (Wheelchair) จำนวน 10 คัน ให้แก่ตัวแทนผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหว้ดสมุทรสาคร โดยมี นายกันต์กวี ทับสุวรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

ส.ส.อนุสรี และคณะ ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมมอบสิ่งของและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1 ราย คือ

นางพัด เมฆหมอก อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 76/8 หมู่ 5 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งอาศัยอยู่กับบุตรสาวและครอบครัวปัจจุบันมีโรคประจำตัวไม่สามารถนั่งได้ มีอาการกระดูกเอวเสื่อม ปวดหลัง และนอนไม่หลับ สำหรับการช่วยเหลือมีหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือ อาทิ การเยี่ยมติดตามอาการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขอม การให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากองค์การบริหารโคกขาม และการเดินทางไปตรวจรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นต้น

จากนั้นได้ไปเยี่ยมมอบสิ่งของและให้กำลังผู้พิการด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง 1 ราย คือ เด็กชายสิทธิพล รอดภัย อายุ 4 ปี 6 เดือน อยู่บ้านเลขที่ 76/12 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็น

ผู้พิการสำลักน้ำคร่ำตั้งแต่แรกเกิด สมองพิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องใส่สายอาหารทางหน้าท้องและเจาะคอเพื่อหายใจ มีหน่วยงานที่ได้รับการช่วยเหลือ สิทธิพิการเดือนละ 800 บาท จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม และขอรับผ้าอ้อมสำเร็จรูปและนมจากผู้ใจดีและมูลนิธิ ทั้งนี้ ปัจจุบันประสบปัญหาไม่มีรายได้เนื่องจากมารดาเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว ขณะนี้คลอดบุตรทำให้ไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้

บทความแนะนำ