ดีอีเอส เร่งทำความเข้าใจ รูปแบบการขอใช้บริการ แพลตฟอร์ม work from home

วันที่ 20 มี.ค. 2563 เวลา 19:55 น.
ดีอีเอส เร่งทำความเข้าใจ รูปแบบการขอใช้บริการ แพลตฟอร์ม work from home
ดีอีเอส เร่งทำความเข้าใจ รูปแบบการขอใช้บริการ แพลตฟอร์ม work from home สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดความเสี่ยงไวรัส covid - 19 ของผู้ปฏิบัติงาน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ได้จัดทำการให้บริการ แพลตฟอร์ม work from home สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น 4 ราย ได้แก่ Microsoft , Cisco, Google, Line และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 6 ราย ได้แก่ TOT, CAT, AIS, TRUE, DTAC และ 3BB โดยมีแนวทางการขอรับบริการดังนี้

ซึ่งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถใช้งานหน่วยงานละ 1 โปรแกรมเท่านั้น (จากทั้งหมด 3 โปรแกรม) โดยมีระยะให้ใช้งานฟรี คือ 3 เดือน (นับจากวันที่ลงทะเบียน)

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2563 นี้เท่านั้น

โดยหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ประสงค์ขอใช้บริการสามารถคลิกดูรายละเอียดข้อมูลได้ตามลิ้งที่แนบมาดังนี้

1.  หน่วยราชการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ สดช.

www.onde.go.th/view/1/ ศูนย์ประสานงานขอรับบริการแอปพลิเคชัน_ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ/TH-TH

2.  แบบฟอร์มขอรับบริการแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZKcY4T1JsxqEhvqBSKfDQyHqjSDRb-EaEmfuV9w6Bh6eM8A/viewform 

3.  คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่

https://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/01-คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่.pdf 

4.  คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ https://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/02- คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่.pdf

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการให้บริการสำหรับภาค การศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน และ ภาคเอกชน อีกด้วย สามารถติดต่อขอใช้บริการ “การปฏิบัติงานนอกสถานที่” กับผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ได้โดยตรง

ซึ่งจะมีรูปแบบบริการ packageพิเศษ / on Top ที่เหมาะสมถูกกว่าราคาปกติและสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ทันที  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช) ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 02-141-7010 หรือ e mail :  Workfromhome@onde.go.th