กสิกรไทย เปิด KBank Digital Academy พื้นที่แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีและต่อยอดประสบการณ์ด้านดิจิทัล

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 15:06 น.
กสิกรไทย เปิด KBank Digital Academy พื้นที่แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีและต่อยอดประสบการณ์ด้านดิจิทัล
กสิกรไทย เปิด KBank Digital Academy พื้นที่แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีและต่อยอดประสบการณ์ด้านดิจิทัล

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิด KBank Digital Academy ที่ชั้น 4 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ พื้นที่แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีและต่อยอดประสบการณ์ด้านดิจิทัล บนเนื้อที่กว่า 900 ตารางเมตร ให้พนักงานได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และเพิ่มความสามารถในการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลใหม่ ๆ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อสร้างโซลูชั่นและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า มั่นใจนำพาธนาคารไปสู่การเป็นสุดยอดธนาคารด้านเทคโนโลยี