กรุงศรีติดอันดับ ESG100 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม

  • วันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 19:21 น.

กรุงศรีติดอันดับ ESG100 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม

ซีอีโอแบงก์กรุงศรี รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

นายเซอิจิโระ อาคิตะ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ โดยการคัดเลือกนี้พิจารณาจากข้อมูลทั้งการดำเนินงานในด้าน ESG และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน และคัดเลือกจาก 771 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ