เสริมความรู้! MBA. SPU เรียนรู้ธุรกิจการท่องเที่ยว Edutainment

วันที่ 16 มิ.ย. 2562 เวลา 16:41 น.
เสริมความรู้! MBA. SPU เรียนรู้ธุรกิจการท่องเที่ยว Edutainment
นักศึกษา MBA.SPU ป.โท เรียนรู้มิติใหม่ของธุรกิจการท่องเที่ยวที่เน้น Edutainment กับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย CEO World Pro Travel

 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษ ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต SPU โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุ่งนภา คำพญา กรรมการผู้จัดการบริษัท เวิลด์โปร แทรเวิล จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวที่เน้น Edutainment คือ การให้บริการการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กับสาระความรู้ พร้อมแนะนำแนวทางความสำเร็จของธุรกิจกับการตลาดระหว่างประเทศ ณ ห้องเรียนวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ชั้น 11 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ #หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต