logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

'ชลน่าน'ยันเพื่อไทย- ก้าวไกลไม่มีโหวตแข่งชิงเก้าอี้ประธานสภา

01 มิถุนายน 2566

ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าเพื่อไทย มั่นใจ 8พรรคการเมืองร่วมจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ ส่วนเก้าอี้ประธานสภา หารือตกผลึกกับก้าวไกล ได้แน่ ไม่มีเสนอชื่อ โหวตแข่งในสภา

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์เนชั่นทีวี ถึงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล ว่า เพื่อไทยมีความตั้งใจและทำจริงในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ เห็นได้จากพรรคร่วมทั้ง 8 พรรคมีการลงนาม MOU มีการตั้งคณะกรรมการประสานงานเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเป็นองค์คณะที่จะเข้าไปดูรายละเอียดในแต่ละภารกิจ และจะมีคณะทำงานมารองรับเป็นชุดๆไป 

ส่วนของการโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจหรือไม่ว่านายพิธาจะได้รับเสียงโหวตให้เป็นนายกฯ นพ.ชลน่าน บอกว่า เป็นเข็มหมุดของทั้ง 8 พรรคที่เราตั้งไว้อย่างเต็มที ที่เราจะต้องแสวงหาคะแนนจากการโหวตตรงนี้ให้ได้ ถ้าเราทำไม่ได้ก็จะไม่สามารถจัดตั้งฐบาลได้เราจะพยามทำให้ถึงที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่ง 376  เสียง  โดยไม่ขอประเมินว่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ เพราะเรามีหน้าที่ที่จะตั้งใจทำหน้าที่ของเราเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนมากกว่าไม่อยากจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

มองปัจจัยอะไรที่จะเป็นความพลิกผันที่จะทำให้จัดรัฐบาลไม่สำเร็จ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า มีการวิเคราะห์ในสื่อต่างๆมากมาย ในฐานะพรรคร่วม 8 พรรค เรานำปัจจัยเหล่านั้นมาพิจารณา แยกแยะ วิเคราะห์ดูว่าจะกระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลเราหรือไม่ แต่ใจเรายังมั่นใจมีแผนหนึ่งอย่างเดียว คือมุ่งมั่นสู่การเลือกนายพิธา ให้เป็นนายกฯและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ

ส่วนประเด็นตำแหน่งประธานสภา เพื่อไทยยังไม่ลงลึกถึงการระบุตัวบุคคล เพราะว่าจากการหารือครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อไทย-ก้าวไกล มีข้อสรุปค่อนข้างชัดว่าการเจรจาเรื่องประธานสภาสองพรรคมีความเห็นร่วมกันว่าตำแหน่งประธานสภาเมื่อพิจารณาออกมาได้แล้วจะต้องยึดถือตำแหน่งนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะมุมไหน หมายความว่าเมื่อตัดสินแล้วการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องดำเนินการต่อไปได้โดยไม่มีข้อขัดแย้ง สองพรรคจะต้องมานั่งคุยกัน ถ้าสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขมันจะจบไม่ได้ เราไม่อยากให้ไปถึงการเสนอชื่อโหวตในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร