เปิดบัญชีทรัพย์สิน ณัฏฐพล หลังพ้นสส.รวยขึ้น36ล้านบาท

วันที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 14:04 น.
เปิดบัญชีทรัพย์สิน ณัฏฐพล หลังพ้นสส.รวยขึ้น36ล้านบาท
ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินณัฏฐพล-ทยา-บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ หลังพ้นสส.มีทรัพย์สินรวม 2,016 ล้าน รวยขึ้น 36 ล้านเทียบกรณีพ้น รมว.ศธ.

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. สังกัดพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2564 พร้อมคู่สมรส นางทยา ทีปสุวรรณ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยทั้ง 3 คน แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมกัน 2,016,755,733 บาท หนี้สิน 122,569,157 บาท

ทั้งนี้ แบ่งเป็นทรัพย์สินของณัฏฐพล 360,029,336 บาท ของทยา 1,447,025,634 บาท และ ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 209,700,762 บาท

สำหรับทรัพย์สินของณัฏฐพล ส่วนใหญ่เป็นเงินให้กู้ยืม 252,399,312 บาท ที่ดิน 104,465,767 บาท เงินฝาก 1,070,765 บาท

ส่วนทรัพย์สินของทยาส่วนใหญ่ เป็นเงินลงทุน 1,230,321,132 บาท เงินให้กู้ยืม 79,419,524 บาท เงินฝาก 18,555,046 บาท สิทธิและสัมปทาน 15,775,930 บาท ทรัพย์สินอื่น 96,523,000 บาท

ขณะที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ เป็นเงินลงทุน 69,438,000 บาท ที่ดิน 98,560,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 39,416,711 บาท

นายณัฏฐพล นางทยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งการครอบครองโฉนดที่ดิน 9 รายการ มูลค่ามากสุดอยู่ที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา มูลค่า 98,560,000 บาท และที่ดิน ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ 2 งาน มูลค่า 73,463,800 บาท

นายณัฏฐพล แจ้งการครอบครองรถจักรยาน 1 คัน มูลค่า 50,000 บาท รถจักรยานยนต์ ducati มูลค่า 249,000 บาท รถยนต์ Volkswagen มูลค่า 1,200,000 บาท รถยนต์ Land Rover มูลค่า 1,790,000 บาท

นายณัฏฐพล แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 20,530,000 บาท ขณะที่ทยา แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 20,971,800 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 69,400,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อพ้นจากตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ วันที่ 24 ก.พ. 2564 ณัฏฐพล แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 1,980,629,068 บาท หนี้สิน 122,396,841 บาท ดังนั้นครั้งนี้ ณัฏฐพล จึงมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 36,126,665 บาท

แต่หากเมื่อเทียบกับเมื่อเข้ารับตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2562 ที่ ณัฏฐพล แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 2,115,587,449 บาท จะเห็นว่าทรัพย์สินของเขาลดลง 98,831,716 บาท