อัยการยื่นฟ้อง "วิรัช -พวก 87 คนทุจริตสร้างสนามฟุตซอล

วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 16:18 น.
อัยการยื่นฟ้อง "วิรัช -พวก 87 คนทุจริตสร้างสนามฟุตซอล
อัยการ ยืนยันคำสั่งฟ้อง "วิรัช รัตนเศรษฐ" ส.ส.พปชร.-ประธานวิปรัฐบาล กับพวก 87 ราย คดีทุจริตงบสร้างสนามฟุตซอลโคราช ยื่นสำนวนส่งฟ้องศาลฎีกานักการเมืองวันนี้ 14 ข้อหา

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64 ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่อัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้อง นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาลและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ กับพวกรวม 87 คน คดีทุจริตการสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน ใน พื้นที่ จ.นครราชสีมา ทยอยเดินทางเข้ารายงานตัว ตามที่คณะทำงานพนักงานอัยการสำนักงานปราบปราบทุจริต 2 กำหนดนัดส่งตัวยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

โดยวันนี้ มีผู้ถูกกล่าวหาจำนวน 81 คนเข้ารายงานตัวกับอัยการตามนัด ส่วนที่ไม่มารายงานตัว 6 ราย ขอเลื่อนอ้างเหตุผลอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย

ขณะที่ นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า คดีนี้ภายหลัง ป.ป.ช. ส่งสำนวนมาให้อัยการแล้ว อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานอัยการปราบปรามทุจริต 2 เป็นคณะทำงานรับผิดชอบสำนวนคดีซึ่งพิจารณาพยานหลักฐานแล้วมีคำสั่งฟ้องนายวิรัช ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 และผู้ถูกกล่าวหาร่วม รวม 87 คน โดยข้อกล่าวหาแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน แต่ในภาพรวมข้อกล่าวหามี 14 ข้อหาด้วยกัน ประกอบด้วย เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐทุจริตในการร่วมกันออกแบบ กำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม, เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐร่วมกันกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยรัฐ หรือกระทำการใด ๆ โดยมิได้มุ่งหมายแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม,

เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองร่วมกระทำความผิดการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ, เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติพิจารณาหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์แจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยรัฐ (ฮั้วประมูล) เพื่อให้มีการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับเสนอราคาในครั้งนั้น, เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งโดยทุจริต, เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ, เป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ทำเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสารในการปฏิบัติการตามหน้าที่รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น หรือว่ากระการอย่างใดต่อหน้าที่ของตนอันเป็นเท็จ,

ร่วมกันใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสได้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม, ตกลงร่วมกันเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เป็นผู้มีสิทธิในการทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม, ร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอม, ร่วมกันปลอมเอกสาร, ร่วมกันใช้เอกสารปลอม, สนับสนุนเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐในการทำหน้าที่โดยทุจริต

อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 10, 11, 12, 13, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151, 157, 162, 264, 265, 268, ประกอบมาตรา 83, 86, 91 ทั้งนี้ สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่ขอเลื่อนนัดรายงานตัวเพื่อส่งฟ้องจำนวน 6 รายนั้น ประกอบด้วยบุคคล 5 ราย และนิติบุคคล 1 แห่ง โดยส่วนใหญ่อ้างประเด็นสถานการณ์โควิด-19 แต่ไม่ได้ระบุป่วยหรือติดเชื้อโควิด-19

ซึ่งในส่วนของนายวิรัช และนางทัศนียา รัตนเศรษฐ ภรรยา ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่ 1-2 อ้างว่าอยู่ในสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ดีอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อห้ามในการยื่นฟ้องต่อศาล อัยการจึงแจ้งกลับไปว่าไม่อนุญาตให้เลื่อนนัดการฟ้องคดี

นายประยุทธ รองโฆษกอัยการ กล่าวชี้แจงด้วยว่า ขั้นตอนที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 กำหนดไว้ในมาตรา 26 ว่าการฟ้องโดยหลักต้องฟ้องส่งตัว แต่กรณีหากไม่สามารถฟ้องส่งตัวได้จะเป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นที่ไม่มีการส่งตัวตามมาตรา 21 กรณีหลบหนี หรือประวิงคดี หรืออ้างเหตุขอเลื่อนโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งวันนี้เมื่อถึงกำหนดนัดส่งฟ้องแล้วโดยไม่อนุญาตให้เลื่อนนัด พนักงานอัยการก็จะนำคำฟ้องพร้อมกับสำนวนไต่สวนของ ป.ป.ช.ไปยื่นต่อศาลฎีกา ฯ เพื่อฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด

โดยขั้นตอนเมื่ออัยการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกา ฯ แล้วจะดำเนินตามมาตรา 11 ที่จะมีการกำหนดวันนัดประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อเลือกองค์คณะ ผู้พิพากษาในศาลฎีกาจำนวน 9 คน เป็นองค์คณะรับผิดชอบการพิจารณาคดี และจะมีการออกหมายแจ้งให้จำเลยมาตามกำหนดนัดพิจารณาต่อไป

นายประยุทธ กล่าวยืนยันด้วยว่า อัยการทำสำนวนคดีตามพยานหลักฐาน ไม่ได้วิตกกังวลแต่อย่างใด เรื่องนี้ไม่มีประเด็นนอกสำนวน หรือการเมือง ทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับขั้นตอนภายหลังยื่นฟ้องคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว จะต้องกำหนดวันนัดประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อคัดเลือกผู้พิพากษาในศาลฎีกาจำนวน 9 คนเป็นองค์คณะ หลังจากนั้นจะมีการประชุมภายในขององค์คณะดังกล่าวเพื่อเลือกผู้พิพากษา 1 คนเป็นเจ้าของสำนวน และจะนัดฟังคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาหรือไม่ และจะพิจารณาเพื่อคำสั่งเกี่ยวกับการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ต่อไปด้วย

สำหรับคดีนี้ สืบเนื่องจาก ป.ป.ช.ได้ส่งสำนวนการสอบสวน พร้อมชี้มูลความผิดกล่าวหานายวิรัช ครั้งเป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย ร่วมกับพวกรวม 87 คน ทุจริตเงินจัดสรรงบประมาณปี 2555 จัดสร้างสนามฟุตซอลให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 18 จังหวัด มูลค่า 4,459 ล้านบาท รวมทั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จ.นครราชสีมา ซึ่งการสร้างสนามฟุตซอลตรวจสอบพบไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้