"จุรินทร์"ยิ้มรับ ฉายา"รัฐอิสระ" บอกน่ารักดีเป็นมุมมองสื่อ

วันที่ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 17:03 น.
"จุรินทร์"ยิ้มรับ ฉายา"รัฐอิสระ" บอกน่ารักดีเป็นมุมมองสื่อ
"จุรินทร์"อมยิ้ม บอกฉายาที่สื่อทำเนียบฯตั้งให้"รัฐอิสระ" น่ารักดี ระบุเข้าใจเป็นมุมมองของนักข่าว

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบคำถามผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลตอบกรณีที่ผู้สื่อข่าวตั้งฉายา"รัฐอิสระ " ว่า ก็ น่ารักดี ตนไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะถือว่า เป็นมุมมองของน้องนักข่าวที่ทำเนียบ

ถามว่าตรงหรือไม่น้องนักข่าวคงคิดว่าตรงแต่ความจริงก็ไม่อยากจะไปโต้แย้งอะไรเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องปกติ ที่แต่ละปีก็จะมีมุมมองจากสื่อมวลชนครั้งหนึ่ง ในภาพรวมก็ทราบดีอยู่แล้ว ตนก็เป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลย ที่ใครจะให้ความเห็นว่าอย่างไร เราก็ทราบดีว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

"ผมก็หลายสถานภาพเป็นทั้ง ผู้แทนราษฎรและเป็นคณะรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลด้วยงานในช่วงที่ทำมาก็เป็นเรื่องที่เราทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลมาโดยลำดับอยู่แล้ว อะไรที่เป็นนโยบายของพรรค เช่น นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ก่อนเข้าร่วมรัฐบาลก็ผลักดันเป็นนโยบายของรัฐบาล เมื่อกำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วแถลงต่อรัฐสภา ก็พยายามทำหน้าที่ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ดีที่สุด" นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กลทาวว่า ที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ได้ครบถ้วนพอสมควร เพราะเราสามารถดำเนินนโยบายในเรื่องของประกันรายได้เกษตรกรที่เป็นนโยบายรัฐบาลทั้ง 5 ตัว เสร็จสิ้นในเบื้องต้นสามารถจ่ายเงินส่วนต่างได้ถือว่าในเวลาที่รวดเร็วในระยะเวลาแค่ 4 เดือนเศษ ก็ทำในนามของรัฐบาลไม่ได้ทำในนามของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เพราะเป็นนโยบายรวมของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา

ในส่วนของเรื่องการส่งออก ก็ทำในนามรัฐบาลเช่นเดียวกันทั้งในส่วนของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและในส่วนของคณะรัฐมนตรีในภาพรวม เพียงแต่ตนก็จำกัดขอบเขตในการทำงานอยู่เหมือนกันเพราะว่าอะไรที่เป็นหน้าที่โดยตรงเราก็ทำหน้าที่ แต่ถ้าไม่ใช่งานในหน้าที่โดยตรงก็หลีกเลี่ยงที่จะไปก้าวล่วงงานของคนอื่นก็สะท้อนให้สามารถเข้าใจได้ว่า เราก็มีประสบการณ์ในการทำงานในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เคยเป็นทั้งแกนนำตั้งรัฐบาล และเคยเป็นทั้งพรรคร่วมรัฐบาลทราบดีอยู่แล้วว่าการทำงานร่วมกันในฐานะพรรคร่วมและแกนนำเราต้องจำกัดขอบเขตในการทำหน้าที่ในลักษณะไหนอย่างไร เพื่อให้งานในภาพรวมเดินหน้าและสำเร็จลุล่วงไปได้ ไม่สร้างความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันก็สะท้อนความเป็นวุฒิภาวะในการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่า

ผู้สื่อข่าว ถามความเห็นเรื่องฉายารัฐบาล นายจุรินทร์ กล่าวว่า ไม่มีความเห็นเรื่องนี้ เพราะถือว่าน้องๆมีความเห็นว่าอย่างไรก็รับฟังไว้แต่ตนคิดว่าในการทำงานร่วมกันเนี่ยทุกคนก็มีเป้าหมายที่เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือว่าช่วยกันทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบของตนเองให้ประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นขอบเขตของความรับผิดชอบของรัฐมนตรีแต่ละท่านในนามของการทำหน้าที่ของแต่ละกระทรวง สุดท้ายก็จะเป็นความสำเร็จรวมของรัฐบาลด้วยกัน โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะในการทำหน้าที่

เมื่อถามกรณีนายวิลาศ (อดีตส.ส.ปชป.) นายจุรินทร์ กล่าวว่า อันนี้ถือเป็นเรื่องของที่ประชุม ส.ส.ของพรรคปชป.จึงให้ที่ประชุม ส.ส. ของพรรคเป็นผู้ที่จะพิจารณาหรือดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำความเข้าใจต่อไปว่าความว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ตนไม่สามารถตอบล่วงหน้าได้ขอให้เป็นเรื่องของที่ประชุมส.ส.